Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.

Škola pro vykonání přijímací zkoušky zajistí provozní podmínky, které jsou nutné pro splnění všech platných opatření pro ochranu zdraví uchazečů a zaměstnanců školy a které vyplývají z metodického pokynu MŠMT. Tato opatření budou součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.

Přihláška ke studiuPDF | XLSX

Přihláška ke studiu (nástavbové studium) – PDF | XLSX

Vysvětlivky k přihláškám

1. kolo přijímacího řízení

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte, prosím, paní Kubatkovou (tel.: 553 810 001).

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

Vážení uchazeči, rodiče,
jako všechny školy v Moravskoslezském kraji se i my hlásíme k jednotné přijímací zkoušce zadávané CERMATem.

Abychom vám pomohli s přípravou na testy z matematiky a českého jazyka a literatury, nabízíme online přípravné kurzy. K účasti na těchto kurzech je zapotřebí vyplnit přihlášku a krátký dotazník, abychom vám pak mohli poslat odkaz, pomocí něhož se ke kurzu připojíte.

Dotazník je třeba vyplnit do 29. ledna 2021.

Ke kurzu se přihlásíte vyplněním dotazníku “Přihláška k přípravným kurzům uchazeče“.

Pokud je pro vás příjemnější přihlásit se pomocí e-mailu, pak pište na sudacka@ssph.cz a uveďte:

  1. jméno a příjmení uchazeče,
  2. základní školu, kterou navštěvujete,
  3. váš e-mail.

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám jsou ZDARMA!

Rozpis jednotlivých kurzů:

4. únor 2021 15.00–16.00 hod. matematika
11. únor 2021 15.00–16.00 hod. český jazyk a literatura
18. únor 2021 15.00–16.00 hod. matematika
4. březen 2021 15.00–16.00 hod. český jazyk a literatura
11. březen 2021 15.00–16.00 hod. matematika
18. březen 2021 15.00–16.00 hod. český jazyk a literatura
25. březen 2021 15.00–16.00 hod. matematika
8. duben 2021 15.00–16.00 hod. český jazyk a literatura

Budete-li mít jakékoli dotazy, pište na sudacka@ssph.cz nebo volejte na telefonní číslo 553 810 001 (sekretariát školy, paní Beata Kubatková).

Podání přihlášky

1. března 2021

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu (všechny obory).

Písemný test

12. a 13. dubna 2021

Termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Písemný test

12. a 13. května 2021

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Zveřejnění výsledků JPZ

Termín nebyl stanoven

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory.