Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.

Škola pro vykonání přijímací zkoušky zajistí provozní podmínky, které jsou nutné pro splnění všech platných opatření pro ochranu zdraví uchazečů a zaměstnanců školy a které vyplývají z metodického pokynu MŠMT. Tato opatření budou součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.

Přihláška ke studiuPDF | XLSX

Přihláška ke studiu (nástavbové studium) – PDF | XLSX

4. kolo přijímacího řízení

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte, prosím, paní Kubatkovou (tel.: 553 810 001).

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Výsledky | Kód oboru Název oboru Školní vzdělávací program
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Elektrotechnik pro provoz
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky
Lékařská potvrzení pro jednotlivé obory vzdělání
Elektotechnik pro informační technologie Elektrotechnika 26-41-M/01
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu Elektrotechnika 26-41-M/01
Digitální technika a mechatronika (L+H) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
Počítačové systémy a sítě (L+H) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
Mechanik strojů a zařízení (L+H) Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01
Elektrotechnik pro provoz Provozní elektrotechnika 26-41-L/52
Elektromechanik domovních a průmyslových instalací Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02
Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
Strojní mechanik Strojní mechanik 23-51-H/01
Podání přihlášky

1. března 2022

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu (všechny obory).

Písemný test

Termín nebyl stanoven

Termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Písemný test

Termín nebyl stanoven

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Zveřejnění výsledků JPZ

Termín nebyl stanoven

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro všechny obory.

Skip to content