Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.

Škola pro vykonání přijímací zkoušky zajistí provozní podmínky, které jsou nutné pro splnění všech platných opatření pro ochranu zdraví uchazečů a zaměstnanců školy a které vyplývají z metodického pokynu MŠMT. Tato opatření budou součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.

Přihláška ke studiuPDF | XLSX

Přihláška ke studiu (nástavbové studium) – PDF | XLSX

Vysvětlivky k přihláškám

Lékařská potvrzení pro jednotlivé obory vzdělání
Elektotechnik pro informační technologie Elektrotechnika 26-41-M/01
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu Elektrotechnika 26-41-M/01
Digitální technika a mechatronika (L+H) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
Počítačové systémy a sítě (L+H) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
Mechanik strojů a zařízení (L+H) Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01
Elektrotechnik pro provoz Provozní elektrotechnika 26-41-L/52
Elektromechanik domovních a průmyslových instalací Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02
Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
Strojní mechanik Strojní mechanik 23-51-H/01

1. kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení ke vzdělávání do tříletých učebních oborů a nástavbového studia

Vážení rodiče, uchazeči,
dne 15. března 2021 vydalo MŠMT „Opatření obecné povahy“ (č. j. MSMT-4337/2021-6), na základě kterého upravuje termín vyhlašování výsledků hodnocení přijímacího řízení pro obory vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška – seznam přijatých uchazečů – na 19. května 2021 (z původního data 22. dubna 2021, jak bylo uvedeno v námi zaslaném dopisu).

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

Vážení uchazeči, rodiče,
jako všechny školy v Moravskoslezském kraji se i my hlásíme k jednotné přijímací zkoušce zadávané CERMATem.

Abychom vám pomohli s přípravou na testy z matematiky a českého jazyka a literatury, nabízíme online přípravné kurzy. K účasti na těchto kurzech je zapotřebí vyplnit přihlášku a krátký dotazník, abychom vám pak mohli poslat odkaz, pomocí něhož se ke kurzu připojíte.

Dotazník je třeba vyplnit do 29. ledna 2021.

Ke kurzu se přihlásíte vyplněním dotazníku “Přihláška k přípravným kurzům uchazeče“.

Pokud je pro vás příjemnější přihlásit se pomocí e-mailu, pak pište na sudacka@ssph.cz a uveďte:

  1. jméno a příjmení uchazeče,
  2. základní školu, kterou navštěvujete,
  3. váš e-mail.

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám jsou ZDARMA!

Rozpis jednotlivých kurzů:

4. únor 2021 15.00–16.00 hod. matematika Mgr. Dalibor Kudela připojit se do schůzky
11. únor 2021 15.00–16.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Vladimíra Holešová připojit se do schůzky
18. únor 2021 15.00–16.00 hod. matematika Mgr. Hana Križanová připojit se do schůzky
4. březen 2021 15.00–16.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Vladimíra Holešová připojit se do schůzky
11. březen 2021 15.00–16.00 hod. matematika Mgr. Dalibor Kudela připojit se do schůzky
18. březen 2021 16.00–17.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Rostislav Macek připojit se do schůzky
25. březen 2021 15.00–16.00 hod. matematika Mgr. Hana Križanová připojit se do schůzky
8. duben 2021 15.00–16.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Rostislav Macek připojit se do schůzky
15. duben 2021 15.00–16.00 hod. matematika Mgr. Dalibor Kudela připojit se do schůzky
22. duben 2021 15.00–16.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Markéta Keklaková připojit se do schůzky
29. duben 2021 15.00–16.00 hod. matematika Mgr. Hana Križanová připojit se do schůzky

Budete-li mít jakékoli dotazy, pište na sudacka@ssph.cz nebo volejte na telefonní číslo 553 810 001 (sekretariát školy, paní Beata Kubatková).

Podání přihlášky

1. března 2021

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu (všechny obory).

Písemný test

3. a 4. května 2021

Termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Písemný test

2. a 3. června 2021

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Zveřejnění výsledků JPZ

Termín nebyl stanoven

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory.