Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.

Škola pro vykonání přijímací zkoušky zajistí provozní podmínky, které jsou nutné pro splnění všech platných opatření pro ochranu zdraví uchazečů a zaměstnanců školy a které vyplývají z metodického pokynu MŠMT. Tato opatření budou součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.

Přihláška ke studiuPDF | XLSX

Přihláška ke studiu (nástavbové studium) – PDF | XLSX

Lékařská potvrzení pro jednotlivé obory vzdělání
Elektotechnik pro informační technologie Elektrotechnika 26-41-M/01
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu Elektrotechnika 26-41-M/01
Digitální technika a mechatronika (L+H) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
Počítačové systémy a sítě (L+H) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
Mechanik strojů a zařízení (L+H) Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01
Elektrotechnik pro provoz Provozní elektrotechnika 26-41-L/52
Elektromechanik domovních a průmyslových instalací Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02
Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
Strojní mechanik Strojní mechanik 23-51-H/01

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

Vážení uchazeči, rodiče,
jako všechny školy v Moravskoslezském kraji se i my hlásíme k jednotné přijímací zkoušce zadávané CERMATem.

Abychom vám pomohli s přípravou na testy z matematiky a českého jazyka a literatury, nabízíme online přípravné kurzy. K účasti na těchto kurzech je zapotřebí vyplnit přihlášku a krátký dotazník, abychom vám pak mohli poslat odkaz, pomocí něhož se ke kurzu připojíte.

Dotazník je třeba vyplnit do 31. ledna 2022.

Ke kurzu se přihlásíte vyplněním dotazníku „Přihláška k přípravným kurzům uchazeče„.

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám jsou ZDARMA!

Rozpis jednotlivých kurzů:

2. únor 2022 16.00 – 17.00 hod. matematika vyučující bude upřesněn… odkaz bude doplněn…
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Vladimíra Holešová připojit se do schůzky
9. únor 2022 16.00 – 17.00 hod. matematika vyučující bude upřesněn… odkaz bude doplněn…
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Markéta Keklaková připojit se do schůzky
16. únor 2022 16.00 – 17.00 hod. matematika vyučující bude upřesněn… odkaz bude doplněn…
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Vladimíra Holešová připojit se do schůzky
23. únor 2022 16.00 – 17.00 hod. matematika vyučující bude upřesněn… odkaz bude doplněn…
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Markéta Keklaková připojit se do schůzky
2. březen 2022 16.00 – 17.00 hod. matematika vyučující bude upřesněn… odkaz bude doplněn…
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Vladimíra Holešová připojit se do schůzky
16. březen 2022 16.00 – 17.00 hod. matematika vyučující bude upřesněn… odkaz bude doplněn…
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Rostislav Macek odkaz bude doplněn…
23. březen 2022 16.00 – 17.00 hod. matematika vyučující bude upřesněn… odkaz bude doplněn…
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Rostislav Macek odkaz bude doplněn…
30. březen 2022 16.00 – 17.00 hod. matematika vyučující bude upřesněn… odkaz bude doplněn…
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Rostislav Macek odkaz bude doplněn…

Budete-li mít jakékoli dotazy, pište na sudacka@ssph.cz nebo volejte na telefonní číslo 553 810 001 (sekretariát školy, paní Beata Kubatková).

Podání přihlášky

1. března 2022

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu (všechny obory).

Písemný test

12. a 13. dubna 2022

Termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Písemný test

10. a 11. května 2022

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Zveřejnění výsledků JPZ

Termín nebyl stanoven

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro všechny obory.

Skip to content