Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.

Škola pro vykonání přijímací zkoušky zajistí provozní podmínky, které jsou nutné pro splnění všech platných opatření pro ochranu zdraví uchazečů a zaměstnanců školy a které vyplývají z metodického pokynu MŠMT. Tato opatření budou součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.

Přihláška ke studiuPDF | XLSX

Přihláška ke studiu (nástavbové studium) – PDF | XLSX

Lékařská potvrzení pro jednotlivé obory vzdělání
Elektotechnik pro informační technologie Elektrotechnika 26-41-M/01
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu Elektrotechnika 26-41-M/01
Digitální technika a mechatronika (L+H) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
Počítačové systémy a sítě (L+H) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
Mechanik strojů a zařízení (L+H) Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01
Elektrotechnik pro provoz Provozní elektrotechnika 26-41-L/52
Elektromechanik domovních a průmyslových instalací Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02
Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
Strojní mechanik Strojní mechanik 23-51-H/01

Výsledky 5. kola přijímacího řízení

Výsledky | Kód oboru Název oboru Školní vzdělávací program
26-41-M/01 Elektrotechnika Elektrotechnik pro informační technologie
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Počítačové systémy a sítě (L+H)
Digitální technika a mechatronika (L+H)
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení (L+H)
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Elektrotechnik pro provoz
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky
26-51-H/02 Elektrikář–silnoproud Elektromechanik domovních a průmyslových instalací

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Výsledky | Kód oboru Název oboru Školní vzdělávací program
26-41-M/01 Elektrotechnika Elektrotechnik pro informační technologie
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Počítačové systémy a sítě (L+H)
Digitální technika a mechatronika (L+H)
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení (L+H)
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Elektrotechnik pro provoz
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky
26-51-H/02 Elektrikář–silnoproud Elektromechanik domovních a průmyslových instalací
Podání přihlášky

1. března 2022

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu (všechny obory).

Písemný test

12. a 13. dubna 2022

Termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Písemný test

10. a 11. května 2022

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Zveřejnění výsledků JPZ

28. dubna 2022

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory.

Termín zveřejnění výsledků pro obory zakončené výučním listem (3leté obory) byl stanoven na 22. dubna 2022.

Skip to content