Podpora technických a řemeslných oborů v MsK

Logo EU a Minosterstva pro místní rozvoj ČR
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010809
Název projektu: Podpora technických a řemeslných oborů v Msk
Specifický cíl: vybudování nové učebny technických měření, automatizace a číslicové techniky a dílny pro výuku odborného výcviku
Celkové výdaje projektu: 33.400.000 Kč
Alokovaná částka pro školu: 4.000.000 Kč
Role školy: partner v projektu Moravskoslezského kraje

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie.

Cíl projektu

Cílem projektu byla modernizace a vybudování nových dílen, učeben a laboratoří, aby školy a jejich absolventi drželi krok s vývojem na trhu práce. V rámci projektu byly modernizovány odborné učebny a dílny na šesti středních školách v Moravskoslezském kraji.

Výstupy projektu

V rámci projektu došlo k vybudování/​modernizaci těchto učeben:

Učebna technických měření (strojní)

Výstupem projektu bylo vybudování učebny technických měření. Zde se žáci v rámci předmětů technologie, strojírenská technologie, technická mechanika a odborný výcvik seznámí s měřením délkových rozměrů, úhlových rozměrů, geometrických tvarů, mechanických vlastností a fyzikálních veličin. Učebna byla vybavena didaktickými pomůckami pro měření délkových rozměrů (analogové, digitální), rovinnosti a úhlů, přístroje pro měření tvaru a polohy (1D, 2D, 3D), přístroje pro měření mechanických a fyzikálních vlastností a další didaktické pomůcky, nábytek, IT a prezentační technika.

Učebna automatizace a číslicové techniky

Stávající učebna byla velmi malá (bývalý kabinet) a technické vybavení morálně zastaralé. Výstupem projektu byla nová učebna sloužící pro výuku číslicové techniky, řídící a digitální techniky, elektrotechnických měření a automatizace v rámci praktického vyučování (odborný výcvik, cvičení v rámci teoretického vyučování). Učebna byla vybavena nábytkem, robotickými stavebnicemi, programovatelnými automaty (PLC), ICT technikou, specializovaným SW a dalšími didaktickými pomůckami.

Dílna odborného výcviku

Stávající učebna byla technicky zastaralá. Výstupem projektu byla učebna sloužící pro výuku odborného výcviku a učební praxe. Byla zde nutná rekonstrukce stávající učebny a následné vybavení učebny nářadím, elektrickými přístroji a elektrickými stroji. Vybavení učebny - dílenský nábytek, vybavení pracovišť pro strojírenský výcvik, vybavení pracovišť elektro výcvik/​pro výuku světelných a zásuvkových obvodů, ICT a pro­jek­ční technika atd.

Skip to content