Informace k přijímacímu řízení

Veškeré dostupné informace o podobě jednotné přijímací zkoušky na střední školu naleznete na webu MŠMT www​.prihlaskynastredni​.cz.

V sekci Pro rodiče a žáky naleznete tyto důležité termíny a informace:

  • jak podat přihlášku
  • 1. kolo přijímaček
  • 2. kolo přijímaček
  • 3. a další kola přijímaček

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete v sekci Nejčastější dotazy.

Ke stažení:

Přihláška ke vzdělávání na SŠ [formát XLSX]

Přihláška ke vzdělávání na SŠ [formát PDF]

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání [formát XLSX]

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání [formát PDF]


Pokud si nevíte rady s přihláškou ke studiu či s lékařským posudkem, zkuste se podívat na vysvětlující článek “Informace uchazečům - lékařské posudky”, který jsme pro vás připravili, popřípadě kontaktujte referentku pro žáky paní Beatu Kubatkovou (553 810 001, sekretariat@​ssph.​cz).

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/​2025

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte, prosím, paní Kubatkovou (tel.: 553 810 001).

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Stažení lékařského posudku [formát XLSX]

Stažení lékařského posudku [formát PDF]

Dodatky k lékařskému posudku pro jednotlivé obory vzdělání

Obor vzdělání: Kód oboru: Zaměření oboru:
Elektrotechnika 26-41-M/01 Elektotechnik pro informační technologie
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Počítačové systémy a sítě (L0+H)
Digitální technika a mechatronika (L0+H)
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (L0+H)
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 Elektrotechnik pro provoz
Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02 Elektromechanik domovních a průmyslových instalací
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky
Strojní mechanik 23-51-H/01 Strojní mechanik

Přijímací pohovor pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Співбесіда при вступі для учнів з різним рідним мовою

Admissions interview for students with a different native language

Aufnahmeinterview für Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Muttersprache

Přijímací pohovor

Podání přihlášky

1. – 20. února 2024

Termín, kdy je možné podat přihlášku na střední školu.

Písemný test

12. a 15. dubna 2024

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Písemný test

29. a 30. dubna 2024

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Zveřejnění výsledků JPZ

15. května 2024

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení.

Skip to content