Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.

Škola pro vykonání přijímací zkoušky zajistí provozní podmínky, které jsou nutné pro splnění všech platných opatření pro ochranu zdraví uchazečů a zaměstnanců školy a které vyplývají z metodického pokynu MŠMT. Tato opatření budou součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.

Přihláška ke studiuPDF | XLSX

Přihláška ke studiu (nástavbové studium) – PDF | XLSX

Lékařské potvrzení k přihlášce ke studiu

Lékařská potvrzení pro jednotlivé obory naleznete pod tímto informačním textem řídíte se kódem oboru (to je to poslední číslo, např. 2641‑M/​01).

Pokud si na naši školu dáváte jednu přihlášku, je to jednoduché, vytisknete si potvrzení pro tento obor a jdete s ním a s přihláškou k lékaři.

Pokud si dáváte na naši školu obě přihlášky, musíte se dívat na kódy těchto oborů a mohou nastat dvě situace:

  • oba obory mají stejné kódy (např. 2641‑M/​01 je kód pro obory Elektrotechnik pro informační technologie i Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu) v tomto případě vyplňujete dvě přihlášky ke studiu, ale stačí vytisknout jedno potvrzení (je jedno, ze kterého z těchto dvou oborů jsou stejné) a nechat si ho jednou potvrdit lékařem,
  • oba obory mají různé kódy (jeden je čtyřletý a druhý tříletý/​oba jsou čtyřleté, ale každý zcela jiný) v tomto případě musíte vytisknout dvě potvrzení, pro každý obor zvlášť, a s těmi jdete k lékaři (tak to říká nařízení vlády).

Lékař vám může dát razítko a podpis na jednotlivá zdravotní potvrzení i na přihlášky ke studiu (je to jedno).

Nám pak odevzdáte vyplněnou přihlášku i s razítkem a podpisem lékaře nebo vyplněnou přihlášku a k tomu lékařské potvrzení s razítkem a podpisem lékaře.

Lékařská potvrzení pro jednotlivé obory vzdělání
Elektotechnik pro informační technologie Elektrotechnika 2641‑M/​01
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu Elektrotechnika 2641‑M/​01
Digitální technika a mechatronika (L+H) Mechanik elektrotechnik 2641‑L/​01
Počítačové systémy a sítě (L+H) Mechanik elektrotechnik 2641‑L/​01
Mechanik strojů a zařízení (L+H) Mechanik strojů a zařízení 2344‑L/​01
Elektrotechnik pro provoz Provozní elektrotechnika 2641‑L/​52
Elektromechanik domovních a průmyslových instalací Elektrikář-silnoproud 2651‑H/​02
Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky Elektromechanik pro zařízení a přístroje 2652‑H/​01
Strojní mechanik Strojní mechanik 2351‑H/​01

Kritéria přijímacího řízení

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/​2024

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte, prosím, paní Kubatkovou (tel.: 553 810 001).

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

Vážení uchazeči, rodiče,
jako všechny školy v Moravskoslezském kraji se i my hlásíme k jednotné přijímací zkoušce zadávané CERMATem.

Abychom vám pomohli s přípravou na testy z matematiky a českého jazyka a literatury, nabízíme online přípravné kurzy. K účasti na těchto kurzech je zapotřebí vyplnit přihlášku v podobě krátkého dotazníku.

Dotazník je třeba vyplnit do 31. ledna 2023.

Ke kurzu se přihlásíte vyplněním dotazníku Přihláška k přípravným kurzům uchazeče.

Kurzy budou probíhat od 1. února 2023 do 5. dubna 2023. Na webových stránkách školy v sekci Uchazeč pak naleznete odkazy, pomocí nichž se ke kurzům budete přihlašovat. Vše bude probíhat v prostředí MS Teams.

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám jsou ZDARMA!

Budete-li mít jakékoli dotazy, pište na sudacka@​ssph.​cz nebo volejte na telefonní číslo 553 810 001 (sekretariát školy, paní Beata Kubatková).

Postup pro připojení do schůzky:

  1. Kliknete na příslušný odkaz připojit se do schůzky. Každá schůzka má vlastní odkaz!
  2. Zvolíte, zda chcete schůzku v aplikaci Microsoft Teams (musí být nainstalována na vašem počítači), nebo chcete pokračovat ve webovém prohlížeči.
  3. Povolíte mikrofon, případně kameru ve webovém prohlížeči (budete vyzváni před připojením do schůzky).
  4. Napíšete své jméno a příjmení.
  5. Vyčkáte na příchod lektorky /​lektora.

Nejsou zapotřebí žádné přihlašovací údaje, není nutná ani samotná aplikace Microsoft Teams!

Rozpis jednotlivých kurzů:

1. únor 2023 16.00 – 17.00 hod. matematika Mgr. Dalibor Kudela připojit se do schůzky
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Markéta Keklaková připojit se do schůzky
8. únor 2023 16.00 – 17.00 hod. matematika Mgr. Hana Križanová připojit se do schůzky
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Markéta Keklaková připojit se do schůzky
15. únor 2023 16.00 – 17.00 hod. matematika Mgr. Dalibor Kudela připojit se do schůzky
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Vladimíra Holešová připojit se do schůzky
22. únor 2023 16.00 – 17.00 hod. matematika Mgr. Hana Križanová připojit se do schůzky
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Vladimíra Holešová připojit se do schůzky
1. březen 2023 16.00 – 17.00 hod. matematika Mgr. Dalibor Kudela připojit se do schůzky
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Vladimíra Holešová připojit se do schůzky
8. březen 2023 16.00 – 17.00 hod. matematika Mgr. Hana Križanová připojit se do schůzky
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Rostislav Macek připojit se do schůzky
22. březen 2023 16.00 – 17.00 hod. matematika Mgr. Dalibor Kudela připojit se do schůzky
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Rostislav Macek připojit se do schůzky
29. březen 2023 16.00 – 17.00 hod. matematika Mgr. Hana Križanová připojit se do schůzky
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Rostislav Macek připojit se do schůzky
5. duben 2023 16.00 – 17.00 hod. matematika Mgr. Dalibor Kudela připojit se do schůzky
17.10 – 18.00 hod. český jazyk a literatura Mgr. Rostislav Macek připojit se do schůzky

Budete-li mít jakékoli dotazy, pište na sudacka@​ssph.​cz nebo volejte na telefonní číslo 553 810 001 (sekretariát školy, paní Beata Kubatková).

Podání přihlášky

1. března 2023

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu (všechny obory).

Písemný test

13. a 14. duben 2023

Termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Písemný test

10. a 11. květen 2023

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Zveřejnění výsledků JPZ

termín nebyl stanoven

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory.

Skip to content