Informace k přijímacímu řízení

4. kolo přijímacího řízení

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/​2024

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte, prosím, paní Kubatkovou (tel.: 553 810 001).

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Obory zakončené výučním listem

Výsledky | Kód oboru Název oboru Školní vzdělávací program
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Elektrotechnik pro provoz

Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.

Škola pro vykonání přijímací zkoušky zajistí provozní podmínky, které jsou nutné pro splnění všech platných opatření pro ochranu zdraví uchazečů a zaměstnanců školy a které vyplývají z metodického pokynu MŠMT. Tato opatření budou součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.

Přihláška ke studiuPDF | XLSX

Přihláška ke studiu (nástavbové studium) – PDF | XLSX

Nařízení vlády č. 211/​2010 Sb.
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Lékařské potvrzení k přihlášce ke studiu

Lékařská potvrzení pro jednotlivé obory naleznete pod tímto informačním textem - řídíte se kódem oboru (to je to poslední číslo, např. 26-41-M/01).

Pokud si na naši školu dáváte jednu přihlášku, je to jednoduché, vytisknete si potvrzení pro tento obor a jdete s ním a s přihláškou k lékaři.

Pokud si dáváte na naši školu obě přihlášky, musíte se dívat na kódy těchto oborů a mohou nastat dvě situace:

  • oba obory mají stejné kódy (např. 26-41-M/01 je kód pro obory Elektrotechnik pro informační technologie i Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu) - v tomto případě vyplňujete dvě přihlášky ke studiu, ale stačí vytisknout jedno potvrzení (je jedno, ze kterého z těchto dvou oborů - jsou stejné) a nechat si ho jednou potvrdit lékařem,
  • oba obory mají různé kódy (jeden je čtyřletý a druhý tříletý/​oba jsou čtyřleté, ale každý zcela jiný) - v tomto případě musíte vytisknout dvě potvrzení, pro každý obor zvlášť, a s těmi jdete k lékaři (tak to říká nařízení vlády).

Lékař vám může dát razítko a podpis na jednotlivá zdravotní potvrzení i na přihlášky ke studiu (je to jedno).

Nám pak odevzdáte vyplněnou přihlášku i s razítkem a podpisem lékaře nebo vyplněnou přihlášku a k tomu lékařské potvrzení s razítkem a podpisem lékaře.

Lékařská potvrzení pro jednotlivé obory vzdělání
Elektotechnik pro informační technologie Elektrotechnika 26-41-M/01
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu Elektrotechnika 26-41-M/01
Digitální technika a mechatronika (L+H) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
Počítačové systémy a sítě (L+H) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
Mechanik strojů a zařízení (L+H) Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01
Elektrotechnik pro provoz Provozní elektrotechnika 26-41-L/52
Elektromechanik domovních a průmyslových instalací Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02
Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
Strojní mechanik Strojní mechanik 23-51-H/01
Podání přihlášky

1. března 2024

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu (všechny obory).

Písemný test

Termín nebyl stanoven

Termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Písemný test

Termín nebyl stanoven

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Zveřejnění výsledků JPZ

Termín nebyl stanoven

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory.

Skip to content