Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – OKAP II.

Plakát OP VVV - OKAP II.
Logo projektu OKAP I.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické v MSK II.
Podpora kompetencí pedagogických pracovníků a všech forem vzdělávání v MsK
Aktivity projektu (Garant Ing. Tomáš Kostka)
O – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

(Garant: Roman Bystroň)

O1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben a dílen škola
O2 Vzdělávání pedagogů s akcentem na osobní a profesní rozvoj KVIC
O3 Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků škola
O4 Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání KVIC
O5 Centra profesní přípravy škola
O6 Učitel ve firmě (7e ŠABLONY III) škola
O7 Žák ve firmě škola
O8 Firma ve škole škola
O9 Soutěže a přehlídky odborných dovedností
soutěže: Ocelák, Ωík, Silák
škola
O10 Tandemová výuka na SŠ (7c ŠABLONY III)
Doučování žáků SŠ (7d ŠABLONY III)
škola
O11 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele (7f ŠABLONY III) škola
O12 Podpora pedagogického vedení středních odborných škol KVIC
O15 Podpora systematické a dlouhodobé spolupráce škol se zaměstnavateli Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
O16 Podpora odborných praxí u zaměstnavatelů Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
O17 Metodická podpora pro koordinátory spolupráce školy a zaměstnavatele Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

I – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ V OBLASTI ICT

(Garant: Ing. Tomáš Kostka)

I1 ICT kompetence pracovníků ve školství KVIC
I2 Vzdělávání správců sítí ve školách VŠB-TU Ostrava
I3 Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti Střední škola teleinformatiky, Ostrava
I4 Podpora modernizace ICT infrastruktury škol Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

K – PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

(Garanti: Mgr. Gabriela Přidalová, Mgr. Ladislav Blahuta)

K1 Centra kariérového poradenství škola
K2 Vzdělávání pedagogů ke KP Centrum kompetencí
K3 Vzdělávání pedagogů k prevenci předčasných odchodů KVIC
K4 Motivační workshopy pro žáky 1. ročníků SŠ škola
K5 Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
K6 Metodická podpora, sdílení, výměna příkladů dobré praxe Centrum kompetencí; Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
K7 Online nástroje pro kariérové poradenství Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
K8 Exkurze jako nástroj kariérového poradenství Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
K9 Školní kariérový poradce (7g ŠABLONY III) škola

J – ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

(Garant: Mgr. Gabriela Přidalová)

J2 Prezentiáda škola
J3 Den ve firmách škola
J4 Kroužky cizího jazyka škola
J5 Rozvoj odborné angličtiny na SŠ KVIC
J6 Tandemová výuka na SŠ (7c ŠABLONY III)
Doučování žáků SŠ (7d ŠABLONY III)
škola

P – PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

(Garant: Mgr. Tomáš Milerski)

P1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen, s cílem podpory polytechniky škola
P2 Podpora PP v rozvoji polytechnického vzdělávání KVIC
P3 Spolupráce se ZŠ/MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří škola
P4 Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli škola
P5 Projektové dny/výjezdy žáků/exkurze/kempy škola
P6 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ škola
P8 Regionální znalec Pramenička
P9 Interaktivní vzdělávací programy v Science Centre Svět Techniky Dolní oblast Vítkovice
P10 Nové trendy v chemickém vzdělávání Ostravská univerzita
P11 Regionální centra VŠB-TUO VŠB-TUO
P12 Didaktika odborných předmětů a podpora polytechnické výuky Ostravská univerzita
P13 Rozvoj polytechnického vzdělávání ve spolupráci Pedagogické fakulty s MŠ, ZŠ, SŠ Ostravská univerzita
P14 Badatelské centrum OA a VOŠS Ostrava
P15 Území, ve kterém žiji MsK

G – PODPORA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

(Garant: Mgr. Simona Daňhel Sudacká)

G1 Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků škola
G2 Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání škola
G3 ABAKU Mensa ČR
G4 Škola 4.0 Mensa ČR
G5 Celé Česko čte dětem Celé Česko čte dětem
G6 Tandemová výuka na SŠ (7c ŠABLONY III)
Doučování žáků SŠ (7d ŠABLONY III)
škola
G7 Aktivity na podporu ČMG pro pedagogické pracovníky napříč předměty KVIC
G8 Šachové kroužky MSK šachový svaz

 

Realizační tým

OKAP II. - Realizační tým

Ing Tomáš Kostka 553 810 053 kostka@ssph.cz
Beata Kubatková asistentka Ř 553 810 001 sekretariat@ssph.cz
Lucie Chudobová ekonom 553 810 056 chudobova@ssph.cz
Mgr. Simona Daňhel Sudacká 553 810 054 sudacka@ssph.cz
Mgr. Gabriela Přidalová KP 553 810 023 pridalova@ssph.cz
Mgr. Ladislav Blahuta KP 553 810 035 blahuta@ssph.cz
Mgr. Tomáš Milerski UOP 553 810 012 milerski@ssph.cz
Roman Bystroň VUOV 553 810 059 bystron@ssph.cz
Spolupracující mateřské a základní školy

Základní škola Karolíny Světlé
Adresa: Karolíny Světlé 1372/1, 736 01 Havířov-Podlesí

Základní škola Žákovská
Adresa: Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov-Město

Základní škola a Mateřská škola Václavovice
Adresa: Obecní 150, 739 34 Václavovice

Mateřská škola Radniční
Adresa: Radniční 7, 736 01 Havířov-Město

Skip to content