Nabídka práce a brigád

Kalendářní rok 2022
Název pra­cov­ní pozice Spo­leč­nost | fir­ma | instituce Datum vysta­ve­ní
info v nabídce GO Ste­el a.s. 21. 09. 2022
zámeč­ník LP metal s.r.o. 30. 06. 2022
zámeč­ní­ci, děl­ní­ci – výro­ba oken S‑O-D Hol­ding s.r.o. 31. 05. 2022
pozván­ka Úřad prá­ce ČR – Bur­za pra­cov­ních příležitostí 30. 05. 2022
info v nabídce Elek­tri­za­ce želez­nic Pra­ha a.s. 16. 05. 2022
mecha­nik tes­to­va­cích zařízení KES – kabe­lo­vé a elek­tric­ké sys­témy spol. s.r.o. 10. 05. 2022
ope­rá­tor děli­cí lin­ky, skla­do­vý operátor Fero­na, a.s. Ost­ra­va – Ste­el Ser­vis Centrum 04. 05. 2022
ser­vis­ní technik OMNITHERM, a.s. 02. 05. 2022
mecha­nik, elektromechanik Čes­ké dráhy 28. 04. 2022
info v nabídce BATZ Czech 21. 03. 2022
bri­gá­da pro žáky nad 15 let KATEK Czech Repub­lic s.r.o. 07. 02. 2022
Kalendářní rok 2021
Název pra­cov­ní pozice Spo­leč­nost | fir­ma | instituce Datum vysta­ve­ní
asi­s­tent oddě­le­ní výroby Hyun­dai Ste­el Czech s.r.o. 07. 10. 2021
tech­nic­ký pra­cov­ník (údrž­bář-elek­tri­kář) Vězeň­ská služ­ba ČR Věz­ni­ce Karviná 06. 10. 2021
elek­tri­kář | elektroúdržbář Hyun­dai Motor Manu­factu­ring Czech 17. 06. 2021
tech­nik oprav Pega­t­ron Czech s. r. o. 25. 05. 2021
operátor/​ka | programátor/​ka lin­ky na výro­bu drátů TRI TREG Tři­nec s. r. o. 10. 05. 2021
Kalendářní rok 2020
Název pra­cov­ní pozice Spo­leč­nost | fir­ma | instituce Datum vysta­ve­ní
tech­nik technologie PEN-COM s r. o. 15. 06. 2020
ser­vis­ní technik PEGATRON Czech 08. 06. 2020
Kalendářní rok 2019
Název pra­cov­ní pozice Spo­leč­nost | fir­ma | instituce Datum vysta­ve­ní
elek­tro­nik do vývo­je i výroby Bebro electro­nic s r. o. 04. 06. 2019
mon­tér oce­lo­vých konstrukcí FERRMON, spol. s r. o. 20. 05. 2019
tech­nik sla­bo­proudých systémů VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 01. 03. 2019
Skip to content