ISIC školám, průkaz ISIC

Co je ISIC?

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a to již více než 65 let!

Naše škola se od dubna 2021 zapojila do projektu ISIC školám. Více informací o tomto průkazu a jeho výhodách naleznete na adrese:
https://​www​.isic​.cz/​p​r​u​k​a​z​y​/​p​r​u​k​a​z​-​i​s​ic/
https://​www​.isic​.cz/​s​l​e​vy/

a také v dokumentu Školní průkaz ISIC.

Průkaz ISIC - vzor

Jak si ISIC průkaz objednat?

Garantem pro tvorbu a výdej ISIC průkazů na naší škole je Mgr. Tomáš Milerski. Poplatek 350 Kč lze uhradit zasláním na školní účet (veškeré platební údaje vám budou předány) nebo hotově.

Žádost o vydání průkazu, prosím vyplňte, podepište a předejte uvedené kontaktní osobě nebo třídnímu učiteli společně s poplatkem. Fotografie bude pořízena ve škole po předchozí domluvě. Hotový průkaz bude žákům vydán ve škole. O termínu budete informováni.

Detaily o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Informační povinnost.

ISIC průkaz lze objednat pouze v daný termín a je vydáván pouze žákům naší školy!

Skip to content