Časté dotazy uchazečů

Co je to zápisový lístek?

Zápisový lístek slouží k potvrzení zájmu uchazeče stát se žákem dané střední školy. Svůj zájem potvrdí odevzdáním zápisového lístku.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole, a to nejpozději do 15. března anebo 30. listopadu (pokud se hlásí na školu s talentovou přijímací zkouškou). V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče anebo jeho zákonného zástupce krajský úřad podle místa trvalého bydliště uchazeče. U cizinců podle místa pobytu na území ČR, popř. sídla školy, na kterou se uchazeč hlásí.

Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán, a který je vyznačen nad jménem a příjmením uchazeče. Rok, pro který je zápisový lístek vydán (tzn. rok, pro který je platný), je uveden v evidenci základní školy nebo krajského úřadu.

Podrobné informace o službě ZÁPISOVÝ LÍSTEK KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE, KONZERVATOŘI naleznete přímo na stránkách Moravskoslezského kraje. Naleznete zde také online ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU.

Jaký je rozdíl mezi oborem 18-20-M/01 Informační technologie a vaším oborem 26-41-M/01 Elektrotechnik pro informační technologie?

Z výše zmíněného tedy vyplývá i odpověď na druhý dotaz – absolvent oboru 26-41-M/01 Elektrotechnik pro informační technologie má elektrotechnické vzdělání, ale absolvent oboru 18-20-M/01 Informační technologie nikoli.

Skip to content