Stravování

Vedoucí školní jídelny je paní Iveta Stebelová.
stebelova@​ssph.​cz
+420 553 810 058

Pravidla stolování a organizace stravování

Vnitřní řád školní jídelny (platnost od 4. 1. 2021)

Dodatek č. 1 k Vnitřnímu řádu školní jídelny

Dodatek č. 2 k Vnitřnímu řádu školní jídelny

 • Obědy se vydávají od 10.45 do 14.15 hod. Ve školní jídelně je zabezpečován dozor pedagogickými pracovníky úseků teoretického a praktického vyučování.
 • Při čekání na jídlo dodržují žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 • Po vstupu do školní jídelny si žáci vezmou tác a jídelní příbor. Jídlo a nápoje konzumují žáci u stolu zásadně vsedě. Žáci v pracovních oděvech usedají na jim vyhrazená místa. Po ukončení konzumace jídla jsou žáci povinni uklidit po sobě tác a nádobí do vyhrazených prostor.
 • Výhrady ke kvalitě stravy je možno řešit přes vedení školy s vedoucí školní jídelny.
 • Je zakázáno jakékoli úmyslné znečišťování jídelny, odhazování odpadků na zem apod. Ve školní jídelně se žáci chovají klidně, ukázněně, nepokřikují na sebe a berou ohled na ostatní strávníky.
 • Součástí školní jídelny je též bufet, který je žákům k dispozici denně od 6.30 hod. V průběhu teoretického vyučování mohou žáci navštěvovat bufet nebo využívat nápojový automat v prostorách jídelny pouze během 15 minutové přestávky od 9.30 do 9.45 hod. a během přestávky na oběd v čase 11.20 do 11.50 hod.

Objednávky obědů

Formulář pro přihlášení ke školnímu stravování

 • Hlavní jídlo bude vydáno po odečtu z čipu. Pokud strávník čip zapomene, bude mu oběd vydán pouze na příkaz vedoucí školní jídelny. Čip platí po celou dobu stravování ve školní jídelně. V případě ztráty nebo zničení čipu je nutno zakoupit čip nový. Vratná kauce na čip činí 85 Kč (číslo čipu 1 – 400), 91 Kč (číslo čipu 401 – 450).
 • Cena obědu je pro žáky 40 Kč, pro cizí strávníky 106 Kč (do jídlonosiče 106 Kč).
 • Jídelníček je vyvěšen v jídelně a na webových stránkách e​-Strava​.cz. Výběr jídel se provádí na webové adrese do 13.00 hodin dne předcházejícího dni, kdy má být oběd vydán. Přihlášení na oběd č. 1 je výjimečně možné do 8.00 hod. dne, kdy má být oběd vydán. Přihlášení na oběd č. 2 – dva dny dopředu do 13.00 hodin. Vzhledem k tomu, že uzávěrka měsíce probíhá tři poslední pracovní dny v měsíci, je nutné obědy na tyto tři dny objednat dříve.
 • Vyúčtování odhlášených obědů se provádí při platbě na následující měsíc. U bezhotovostní platby 3× ročně (prosinec, březen, červen).
 • Žáci mají nárok na dotovanou stravu pouze ve dnech školního vyučování (do jídlonosiče mohou jídlo odebrat pouze první den nemoci). Další dny mohou stravu odebírat jen za plnou cenu, tzn. že v případě, kdy žák nemá nárok na dotovanou stravu a neodhlásí ji, musí doplatit rozdíl 66 Kč.
 • Rodiče se mohou o stravování svých dětí informovat u vedoucí školní jídelny.
Skip to content