Modernizace výuky svařování

Logo EU a Minosterstva pro místní rozvoj ČR
Operační program: Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002605
Prioritní osa: 2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 10. Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Role školy: partner v projektu Moravskoslezského kraje

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizovat, zkvalitnit a zatraktivnit výuku svařování na středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt přispěje ke zlepšení podmínek pro praktickou i teoretickou výuku svařování strojírenských a řemeslných oborů žáku pěti středních škol.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je modernizace a doplnění vybavení odborných učeben svařování (svářečských dílen) na jednotlivých školách. V rámci projektu budou vybudovány ve všech partnerských školách nové učebny výuky na svařovacích trenažérech a dojde k modernizaci a dovybavení zařízení svářečských škol o novou techniku. V rámci projektu je také řešena bezbariérovost škol, spočívající v bezbariérových úpravách vstupů, WC a v pořízení schodolezů, a rovněž konektivita škol a jejich připojení k internetu v souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti.

Partneři projektu

  • Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, se sídlem: Sýkorova 613/​1, 736 01 Havířov-Šumbark;
  • Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/​600, příspěvková organizace, se sídlem: Lidická 600/​1a, 736 01 Havířov-Šumbark;
  • Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem: tř. Osvobození 1111/​60, 735 06 Karviná – Nové Město;
  • Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, se sídlem: Nemocniční 117/​11, 793 95 Město Albrechtice;
  • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín;

Doba fyzické realizace projektu

červen 2016 – prosinec 2018

Kontaktní osoba

Ing. Milan Rostek
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 748
e-mail: milan.​rostek@​msk.​cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu: výše podílu v Kč:
Celkové výdaje projektu 22 834 494,65
Celkové způsobilé výdaje projektu 22 602 174,65
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5 %) 20 341 957,18
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %) 2 260 217,47

Skip to content