Elektrotechnická centra

Logo ROP
Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/09.00728

Financování projektu

Zdroj financování projektu: Výše podílu v Kč:
Celkové způsobilé výdaje projektu 41 314 888,00
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (92,5 %) 38 216 271,40
Podíl Moravskoslezského kraje (7,5 %) 3 098 616,60

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudování odborných a speciálních učeben, laboratoří a dílen vybavených speciálním nábytkem, přístroji, nástroji a pomůckami potřebnými pro realizaci cílů a obsahu vzdělávání stanovených rámcovými a školními vzdělávacími programy elektrotechnicky zaměřených oborů středního vzdělání, zahrnujících odborný výcvik.

Výstupy projektu

Nově vzniklé a rekonstruované dílny, laboratoře a odborné učebny vybavené trenažéry a dalším technickým zařízením, umožňující zajištění kvality odborného výcviku na úrovni doby. Doplnění stávajícího technického a technologického vybavení škol – přístroje, nářadí, didaktická a výpočetní technika, učební pomůcky.

Popis konečného stavu projektu

Do projektu škola vstoupila na podzim roku 2008. Byl zpracován návrh realizace projektu pro potřeby výuky našich elektrotechnicky zaměřených oborů (řešení zaměření učeben a jejich vybavení, úpravy prostor učeben a jejich využití). V červnu 2011 byly dokončeny všechny stavební úpravy a částečné vybavení technickým zařízením.

V rámci projektu bylo vybudováno a vybaveno na naší škole celkem 5 specializovaných učeben a dílen: učebna automatizace a mechatroniky, dílna - tréninkový dům, výrobna plošných spojů, dílna měření, a pracoviště počítačem řízených měření. Výuka na těchto velice moderně zařízených a vybavených učebnách začala postupně probíhat od školního roku 2011/​2012. Jako poslední vznikla výrobna plošných spojů, kde bude výuka zahájena do konce školního roku 2012/​2013.

Skip to content