Národní plán doučování

Logo edu.cz doučování

Pandemie COVID–19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. 12. 2021.

Poměr přímé pedagogické činnosti a přípravy je v tomto programu určen poměrem 45 minut přímé činnosti na 15 minut přípravy, tedy 3 : 1 ve prospěch přímého doučování žáka.

Národní plán doučování - plakát

Kdo potřebuje doučování?

Kritéria pro doučování

Kdo může doučovat?

Organizační a personální zajištění doučování je v kompetenci ředitele školy. S ohledem na skutečnost, že povaha doučování není školským zákonem definována, není definována ani minimální odborná kvalifikace.

V naší škole se doučování chopili plně kvalifikovaní pedagogové všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů:

Odborné předměty strojírenské
Ing. Iveta Mičíková
Ing. Dušan Mikmek

Odborné předměty elektrotechnické
Ing. Petr Bouchala
Ing. Tomáš Daňhel
Ing. Eva Navrátilová
Ing. Dušan Pauček

Všeobecně vzdělávací předměty
Mgr. Vladimíra Holešová
Mgr. Hana Vochtová

Národní plán doučování | období leden–srpen 2022

Aktivity doučování pokračují po podzimním období i v období následujícím, tedy v měsících leden–srpen 2022. Všechny aktivity jsou financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Naše škola se k tomuto programu opět připojila, a to v následujících blocích:

Odborné předměty strojírenské
Ing. Iveta Mičíková
Ing. Dušan Mikmek

Odborné předměty elektrotechnické
Ing. Petr Bouchala
Ing. Tomáš Daňhel
Ing. Petr Dvorský
Ing. Pavel Goliáš
Ing. Pavel Chmiel, Ph.D.
Ing. Eva Navrátilová
Ing. Dušan Pauček

Matematika
Mgr. Hana Križanová
Mgr. Hana Vochtová

Český jazyk a literatura pro žáky s OMJ
Mgr. Vladimíra Holešová

Národní plán doučování | školní rok 2022/​2023

Doučování z národního plánu obnovy pokračuje i ve školním roce 2022/​2023 - finanční prostředky pochází opět z fondu Evropské unie - Next Generation EU.

Vyučované bloky na naší škole:

Odborné předměty elektrotechnické
Ing. Tomáš Daňhel

Elektrotechnika
Ing. Pavel Goliáš

Český jazyk
Mgr. Vladimíra Holešová

Milí žáci, jsme připraveni vám s čímkoli pomoci. Neváhejte přijít.

Mgr. Simona Daňhel Sudacká
zástupkyně ředitele

Jak komunikovat s žáky a rodiči?

Osmero, aby se z doučování nestalo stigma

Skip to content