Elektrolaboratoře

Logo EU a Minosterstva pro místní rozvoj ČR
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525
Název projektu: Elektrolaboratoře
Specifický cíl: Obnova laboratoře elektrotechnických měření
Celkové výdaje projektu: 21.600.000 Kč
Alokovaná částka pro školu: 1.300.000 Kč
Role školy: partner v projektu Moravskoslezského kraje

Cíl projektu

Projekt reagoval na zastaralost výuky elektrotechnických oborů na sedmi školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Především díky pořízení moderního vybavení pro výuku v rámci projektu došlo ke zlepšení výuky těchto oborů v souladu s požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol, čímž se zlepší další uplatnitelnost žáků. Školy jsou díky projektu rovněž bezbariérové. V rámci projektu je řešena také konektivita škol a jejich připojení k internetu v souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti. Výstupem projektu jsou moderní laboratoře pro výuku eletrotechnických oborů, které žáky lépe připraví pro další studium nebo pro praxi na školách.

Laboratoř L2 - před realizací projektu
Laboratoř L2 - současný stav
Skip to content