Zaměstnanci školy

Vedení školy, výchovný a kariérový poradce, metodici

Jmé­no a pří­jme­níFunk­ceTele­fonE‑mail
Ing. Vla­di­slav WalachŘedi­tel školy553 810 052walach@​ssph.​cz
Bea­ta Kubatkovárefe­rent­ka pro stu­di­um, sekre­ta­ri­át školy553 810 001sekretariat@​ssph.​cz
Ing. Tomáš KostkaZástup­ce ředi­te­le ško­ly, meto­dik prevence553 810 053kostka@​ssph.​cz
Mgr. Simo­na Daňhel SudackáZástup­ce ředi­te­le ško­ly, meto­dik prevence553 810 054sudacka@​ssph.​cz
Lucie Chu­do­bo­váZástup­ce ředi­te­le pro pro­voz­ně eko­no­mic­ký úsek553 810 056chudobova@​ssph.​cz
Ive­ta StebelováVedou­cí škol­ní jídelny553 810 058stebelova@​ssph.​cz
Roman BystroňVedou­cí uči­tel odbor­né­ho výcviku553 810 059bystron@​ssph.​cz
Josef Bar­doňVedou­cí uči­tel odbor­né­ho výcviku553 810 060bardon@​ssph.​cz
Mgr. Vla­di­mí­ra Holešová Výchov­ný poradce553 810 042, 731 682 502holesova@​ssph.​cz
Mgr. Gab­rie­la PřidalováKari­é­ro­vý poradce553 810 023pridalova@​ssph.​cz
Mgr. Ale­na Chytilová Meto­dik EVVO553 810 036chytilova@​ssph.​cz
Mgr. Aleš ŘihošekMeto­dik ICT, správ­ce sítě553 810 050rihosek@​ssph.​cz
Ing. Pavel Chmiel, Ph.DMeto­dik ICT553 810 046chmiel@​ssph.​cz
Milan BajerSpráv­ce budov553 810 057bajer@​ssph.​cz

Učitelé teoretického vyučování

Jmé­no a pří­jme­níSek­ceTele­fonE‑mail
Mgr. Ladi­slav Blahuta stroj­ní553 810 035blahuta@​ssph.​cz
Ing. Petr Bouchalaelek­tro­tech­ni­ky553 810 041bouchala@​ssph.​cz
Ing. Tomáš Daňhel elek­tro­tech­ni­ky553 810 045danhel@​ssph.​cz
Mgr. Simo­na Daňhel Sudackáspo­le­čen­sko­věd­ní553 810 054sudacka@​ssph.​cz
Ing. Gab­rie­la Dembowská infor­ma­ti­ky, ekonomiky553 810 051dembowska@​ssph.​cz
Ing. Petr Dvorskýelek­tro­tech­ni­ky553 810 045dvorsky@​ssph.​cz
Mgr. Jakub Dziergas elek­tro­tech­ni­ky553 810 039dziergas@​ssph.​cz
Ing. Pavel Goliášelek­tro­tech­ni­ky553 810 046golias@​ssph.​cz
Mgr. Vla­di­mí­ra Holešová spo­le­čen­sko­věd­ní553 810 042, 731 682 502holesova@​ssph.​cz
Ing. Pavel Chmiel, Ph.Delek­tro­tech­ni­ky553 810 046chmiel@​ssph.​cz
Mgr. Ale­na Chytilová cizích jazy­ků553 810 036chytilova@​ssph.​cz
Mgr. Jiří Javůrektěles­né výcho­vy, spo­le­čen­sko­věd­ní, ekonomiky553 810 044javurek@​ssph.​cz
Mgr. Milan Kapolkatěles­né výchovy553 810 044kapolka@​ssph.​cz
Mgr. Mar­ké­ta Keklakovápří­ro­do­věd­ná, společenskovědní553 810 033keklakova@​ssph.​cz
Ing. Tomáš Kostkaelek­tro­tech­ni­ky553 810 022kostka@​ssph.​cz
Mgr. Hana Križanovápří­ro­do­věd­ná553 810 025krizanova@​ssph.​cz
Mgr. Dali­bor Kudelapří­ro­do­věd­ná, informatiky553 810 025kudela@​ssph.​cz
Mgr. Ros­ti­slav Macekspo­le­čen­sko­věd­ní553 810 034macek@​ssph.​cz
Ing. Ive­ta Mičíkovástroj­ní553 810 038micikova@​ssph.​cz
Ing. Dušan Mikmekstroj­ní553 810 035mikmek@​ssph.​cz
Ing. Eva Navrátilováelek­tro­tech­ni­ky553 810 047navratilova@​ssph.​cz
Ing. Iva­na Papugováeko­no­mi­ky, cizích jazyků553 810 038papugova@​ssph.​cz
Ing. Dušan Paučekelek­tro­tech­ni­ky553 810 045paucek@​ssph.​cz
Mgr. Gab­rie­la Přidalovácizích jazy­ků553 810 023pridalova@​ssph.​cz
Ing. Luděk Richterinfor­ma­ti­ky, ekonomiky553 810 051richter@​ssph.​cz
Mgr. Aleš Řihošekinfor­ma­ti­ky553 810 050rihosek@​ssph.​cz
Mgr. Jakub Šmídcizích jazy­ků553 810 036smid@​ssph.​cz
Mgr. Daniel Štývartěles­né výchovy553 810 044styvar@​ssph.​cz
Mgr. Hana Vochtovápří­ro­do­věd­ná553 810 033vochtova@​ssph.​cz
Ing. Vla­di­slav Walachelek­tro­tech­ni­ky553 810 052walach@​ssph.​cz

Učitelé praktického vyučování

Jmé­no a pří­jme­níSek­ceTele­fonE‑mail
Josef Bar­doňelek­tro­tech­ni­ky553 810 060bardon@​ssph.​cz
Jiří Byr­tuselek­tro­tech­ni­ky553 810 017byrtus@​ssph.​cz
Roman Bystroňstroj­ní553 810 059bystron@​ssph.​cz
Ondřej Filip­c­zykstroj­ní553 810 019filipczyk@​ssph.​cz
Mgr. Pavel Jeziorskielek­tro­tech­ni­ky553 810 026jeziorski@​ssph.​cz
Jan Ková­čekstroj­ní553 810 019kovacek@​ssph.​cz
Jiří Krmá­šekstroj­ní553 810 019krmasek@​ssph.​cz
Dušan Kubi­nákstroj­ní553 810 020kubinak@​ssph.​cz
Mgr. Tomáš Milerskielek­tro­tech­ni­ky553 810 012milerski@​ssph.​cz
Ros­ti­slav Palowskielek­tro­tech­ni­ky553 810 015palowski@​ssph.​cz
Voj­těch Prokopelek­tro­tech­ni­ky553 810 014prokop@​ssph.​cz
Ing. Vla­di­mír Přibylstroj­ní553 810 019pribyl@​ssph.​cz
Jan Tomi­caelek­tro­tech­ni­ky553 810 011jtomica@​ssph.​cz
Pavel Tomi­caelek­tro­tech­ni­ky553 810 014ptomica@​ssph.​cz
Fran­ti­šek Trvajelek­tro­tech­ni­ky553 810 011trvaj@​ssph.​cz
Jiří Vlachstroj­ní553 810 020vlach@​ssph.​cz
Skip to content