Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Logo EU a Minosterstva pro místní rozvoj ČR
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385
Název projektu: Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MsK (JAZYKY III)
Specifický cíl: Vybudování nové učebny cizích jazyků s využitím ICT technologií
Celkové výdaje projektu: 19.000.000 Kč
Alokovaná částka pro školu: 500.000 Kč
Role školy: partner v projektu Moravskoslezského kraje

Cíl projektu

Cílem projektu bylo modernizovat a rozšířit výuku cizích jazyků na středních školách Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů škol, a to jak v rámci dalšího studia na vysokých školách, tak i na regionálním trhu práce. Projekt řešil zastaralé a nedostatečné vybavení pro výuku cizích jazyků daných středních škol. Vedle pořízeného vybavení rovněž řešil i nutné stavební bezbariérové úpravy. Výstupem projektu byla modernizována infrastruktura pro výuku cizích jazyků a pro zajištění bezbariérovosti. Bylo zřízeno a modernizováno celkem 9 jazykových učeben, do nichž bylo pořízeno modernější vybavení včetně nábytku a ICT techniky, dále byly pořízeny schodolezy pro zajištění bezbariérovosti a byly provedeny bezbariérové úpravy vstupů a WC.

Modernizace učebny jazyků - před realizací projektu
Modernizace učebny jazyků - současný stav
Skip to content