Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II.

Publicita projektu OPVVV - Šablony II.
Logo projektu OPVVV - Šabolny II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013510
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_​18_​065
Alokace: 1 296 119,00 Kč
Název projektu CZ: Spoluprací k profesionalitě
Název projektu EN: With Cooperation For Professionalism
Aktivity projektu
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/1
Školní asistent – personální podpora SŠ
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/6
Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/9
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/11
Tandemová výuka v SŠ
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/13
Nové metody ve výuce v SŠ
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/16
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/18
Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/20
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/21
Projektový den ve škole
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/22
Projektový den mimo školu
Číslo aktivity:
Název aktivity:
2.III/23
Komunitně osvětová setkání
Dokumenty ke stažení

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
Zápis o vzájemné spolupráci (vzor)

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
Záznam z realizace tandemové výuky (vzor)

2.III/13 Nové metody ve výuce SŠ
Záznam o realizaci aktivity „Nové metody ve výuce“ (vzor)

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
Dohoda o spolupráci mezi školou a zaměstnavatelem (vzor)

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
Záznam o provedené stáži (vzor)

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
Záznam z realizace výuky s ICT (vzor)

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Třídní kniha doučování

2.III/21 Projektový den ve škole (pro SŠ)
Záznam z realizace projektového dne (vzor)

2.III/22 Projektový den mimo školu
Záznam realizace z projektového dne mimo školu (vzor)

2.III/23 Komunitně osvětová setkávání (pro SŠ)
Zápis o uskutečněném komunitně osvětovém setkání (vzor)

2.III/23 Komunitně osvětová setkávání (pro SŠ)
Prezenční listina (vzor)

Profesní portfolio pedagoga/​pracovníka ve vzdělávání (vzor)

Report o činnosti (vzor)

Souhrnná reflektivní zpráva výsledkového indikátoru 5 25 10 (vzor)

Skip to content