Novelou zákona č. 250/​2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/​střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/​střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele www​.msk​.cz/​v​e​r​e​j​n​a​_​s​p​r​ava.

Skip to content