Složení školské rady

Na základě jmenování Radou kraje MSK a výsledku voleb má školská rada tyto členy:

Zvoleni za pedagogické pracovníky SŠ (od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023)

Josef BARDOŇ

František TRVAJ

Jmenováni radou kraje (od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023)

PaedDr. Svatopluk NOVÁK

Bc. Milan KASL

Zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky SŠ (od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023)

Jan ZWARDOŃ

Eva VYCHOPŇOVÁ

Skip to content