Složení školské rady

Na zákla­dě jme­no­vá­ní Radou kra­je MSK a výsled­ku voleb má škol­ská rada tyto členy:

Zvoleni za pedagogické pracovníky SŠ (od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023)

Josef BARDOŇ

Fran­ti­šek TRVAJ

Jmenováni radou kraje (od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023)

Paed­Dr. Sva­to­pluk NOVÁK

Bc. Milan KASL

Zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky SŠ (od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023)

Jan ZWARDOŃ

Eva VYCHOPŇOVÁ

Skip to content