Složení školské rady

Na základě jmenování Radou kraje MSK a výsledku voleb má školská rada tyto členy:

Zvoleni za pedagogické pracovníky SŠ (od 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026)

Ing. Petr BOUCHALA

Mgr. Hana KRIŽANOVÁ

Jmenováni radou kraje (od 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026)

PaedDr. Svatopluk NOVÁK

Ing. Radim TROJAN, Ph.D.

Zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky SŠ (od 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026)

Jana BOMSKÁ

Vladislava FASOROVÁ

Skip to content