Areál školy

Areál školy
A – hlavní budova | ředitelství, jídelna, bufet, knihovna, odborné učebny
B – budova staré školy | odborné učebny
C – budova nové školy | učebny, společenský sál školy
Dtělocvična
E – sociální budova
F – svářečská škola
G – sportovní hala

Škola nabízí všem žákům kvalitní vzdělání v teoretickém i praktickém vyučování, velké sportovní i kulturní vyžití, širokou nabídku volnočasových aktivit. K tomuto účelu slouží nově zrekonstruovaná tělocvična, herna stolního tenisu, posilovna a přilehlá venkovní sportoviště, jídelna, bufet, společenský sál a knihovna se studovnou.

K účelům všeobecného vzdělávání jsou žákům k dispozici klasické i multimediální učebny pro teoretické i praktické vyučování, čtyři učebny výpočetní techniky a tři učebny jazykové.

Odbornému vzdělávání pak slouží učebny a „pracoviště“ Elektrotechnického centra Moravskoslezského kraje, které je taktéž součástí areálu školy. Patří sem čtyři laboratoře elektrotechnických měření zaměřené na silnoproudou a slaboproudou elektrotechniku, speciální laboratoř číslicové a automatizační techniky, dvě učebny vybavené pro výuku počítačových sítí, přičemž jedna se specializuje na hardware, druhá pak na zabezpečovací techniku. V rámci praktického vyučování škola dále disponuje dvěma odbornými učebnami silnoproudé a automatizační techniky, tzv. inteligentním domem, moderní výrobnou plošných spojů a učebnou automatizace a robotizace.

Žákům jsou též k dispozici zámečnické dílny, strojovna a svářečská škola.

Skip to content