Napsali o nás: „Sýkorku“ ocenil hejtman Moravskoslezského kraje

od | 31. 10. 2020 | Akce školy | 0 komentářů

V haví­řov­ských Rad­nič­ních lis­tech (lis­to­pad 2020) se na stra­ně 13 může­te dočíst o našem vel­kém úspě­chu, kdy jsme 9. září 2020 pře­vza­li z rukou hejtma­na Morav­sko­slez­ské­ho kra­je “Cenu hejtma­na za spo­le­čen­skou odpo­věd­nost za rok 2019”. Více se může­te dočíst také v aktu­a­li­tě na strán­kách naší ško­ly “Cena hejtma­na za spo­le­čen­skou odpo­věd­nost za rok 2019″.

5 3 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content