Strojní mechanik

Svářeč

Strojírenství, stavebnictví, zemědělství, doprava, energetický a zpracovatelský průmysl – nikdo se neobejde bez strojního mechanika. Všichni potřebují svářeče, strojníka nebo montéra. Trh práce je hladový.

Co budeš umět?

Naučíš se pracovat s kovem a kovovými výrobky, používat různé nástroje, náčiní, stroje a přístroje. Budeš pilovat, vrtat, brousit, kovat, svařovat a mnoho dalšího. A jelikož nástroje nejde jen používat, naučíš se také provádět jejich odbornou údržbu. Prostě vše, co dnes zaměstnavatelé požadují od kvalifikovaných záměčníků. A těch není na trhu práce nikdy dost! Ve třetím ročníku tě čeká odborná praxe ve skutečné firmě. Pokud budeš šikovný, může se klidně stát, že o tebe projeví zájem po absolvování studia na naší škole.

Uplatnění najdeš v nejrůznějších profesích v oblasti strojírenství, stavebnictví, zemědělství, dopravy, v energetických závodech (elektrárny, teplárny, plynárny), ve zpracovatelském průmyslu (čistička odpadních vod apod.) a ve sféře živnostenského podnikání. Velmi žádanou pracovní pozicí je dnes svářeč, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků, stavební a strojní zámečník, zámečník zemědělských strojů, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel apod. A to vše můžeš svému potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Manuálně zručné zámečníky a svářeče dnes na trhu práce vyvažují zlatem!
  • Naši učitelé odborných předmětů neustále sledují moderní trendy a promítají je do výuky.
  • Vybavení našich odborných učeben je na vysoké technické úrovní – trenažér virtuálního svařování, zámečnické dílny, svařovna a další.
  • Závěrečné zkoušky se bát nemusíš – s námi ji zvládneš bez problémů. Stačí jen chtít se vzdělávat.
  • Vzdělávání neprobíhá jen v lavicích – vědomosti a zkušenosti načerpáš také na různých exkurzích, besedách, soutěžích atd.
  • Během studia můžeš absolvovat základní svářečský kurz.
  • Školné u nás určitě platit nebudeš!

NÁZEV OBORU
Strojní mechanik

KÓD OBORU
23-51-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Strojní mechanik

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška

DÉLKA STUDIA
Tříleté studium

Skip to content