Prohlášení o přístupnosti

Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/​2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/​2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/​2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www​.ssph​.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu s výše uvedeným zákonem č. 99/​2019 Sb., s normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/​2019 Sb. Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované informačními sytémy státní správy apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/​2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu *.pdf. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Lze však použít i jiný alternativní PDF prohlížeč (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většinu dokumentů ve formátu PDF lze přímo zobrazit v běžných prohlížečích webových stránek.

Dále se na webových stránkách nachází dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech *.doc, *.docx, *.odt, *.xls, *.xlsx, *.ods, *.ppt , *.pptx atd.). Obsah těchto dokumentů dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných kancelářských aplikací (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu *.zip. Na internetu lze nalézt velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat. Tento formát je rovněž nativně podporován operačními systémy Linux a Windows.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020.

Prohlášení bylo vypracováno vlastním posouzením provedeným zpracovatelem těchto webových stránek – Ing. Pavlem Chmielem, Ph.D. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce webových stránek školy: chmiel@​ssph.​cz.

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat vedení školy:

Ing. Vladislav Walach (ředitel)
email: skola@​ssph.​cz

popřípadě příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/​3
140 21 Praha 4
email: pristupnost@​mvcr.​cz

Skip to content