Počítačové systémy a sítě (L+H)

Síťový switch

Informační technologie jsou všude kolem nás a jsou součástí každodenního života. Není to jen hardware a software počítače. Je to také nositelná elektronika, IoT, počítačové sítě, navigační systémy a spousta dalších elektronických zařízení. A na to všechno je potřeba kvalifikované odborníky.

Elektrotechnické vzdělání s profilací od 3. ročníku na počítačové systémy a sítě.

Studium v tomto maturitním oboru je naprosto unikátní, protože v sobě zahrnuje tříletý učební obor Elektromechanik pro slaboproudá zařízení | 26-51-H/01

Co budeš umět?

Zvládneš sestavit, oživit a opravit PC, vybudovat, zprovoznit, udržovat a spravovat počítačovou síť. Detailnějí se seznámíš s jednotlivými typy současných počítačů, pronikneš do tajů jejich komponent, budeš se snáze orientovat v jejich parametrech a pro laika záhadných zkratkách.

Uplatnění najdeš především v technických funkcích, zejména v provozech s výpočetní technikou, např. na pracovních pozicích správce datových sítí, konstruktér, servisní technik informačních technologií, prodejce počítačů a jejich příslušenství, a mnoho dalších, které se nějak dotýkají technických prostředků informačních technologií. Uplatníš se též ve sféře živnostenského podnikání.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Počítače a datové sítě dnes potkáš na každém kroku, svět na nich stojí a bez odborníků to nejde!
  • Naši učitelé odborných předmětů neustále sledují moderní trendy a promítají je do výuky.
  • Vybavení našich odborných učeben je na vysoké technické úrovní.
  • Maturity se bát nemusíš – s námi ji zvládneš bez problémů. Stačí jen chtít se vzdělávat.
  • Na konci 3. ročníku můžeš absolvovat závěrečnou zkoušku a získat výuční list!
  • Školné u nás určitě platit nebudeš!

Co pro mě znamená obor s označením (L+H)?

Že studuješ “dva v jednom”. Na konci třetího ročníku máš možnost složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Elektromechanik pro slaboproudá zařízení. Na konci čtvrtého ročníku pak složíš maturitní zkoušku v oboru Mechanik elektrotechnik. Po čtyřech letech studia máš výuční list a maturitní zkoušku. Tato kombinace je zaměstnavateli velmi vyhledávaná.

Má to nějaký háček?
Nemá. Studuješ maturitní obor i v případě, že závěrečnou zkoušku vůbec nebudeš chtít dělat. Vše je na tvém rozhodnutí.

Dva obory najednou – není to těžší?
Není. Oba obory jsou si natolik podobné, že je právě tato unikátní možnost získat výuční list i maturitní zkoušku možná.

NÁZEV OBORU
Mechanik elektrotechnik

KÓD OBORU
26-41-L/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Počítačové systémy a sítě (L+H)

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou a výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška (3. ročník)
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

Skip to content