Digitální technika a mechatronika (L+H)

Ovládání robota

Mechatronika integruje poznatky zejména z oblasti elektroniky, mechaniky, informatiky a řízení. Nachází uplatnění v mnoha moderních oborech jako je robotika, inteligentní senzorika, řídicí technika a mnoho dalších. Na trhu práce se o tebe budou přetahovat.

Elektrotechnické vzdělání s profilací od 3. ročníku na digitální technika a mechatronika.

Studium v tomto maturitním oboru je naprosto unikátní, protože v sobě zahrnuje tříletý učební obor Elektromechanik pro slaboproudá zařízení | 26-51-H/01

Co budeš umět?

Zvládneš navrhnout, sestavit, oživit či diagnostikovat elektronické obvody a to jak analogové, tak digitální, měřit a následně vyhodnotit jejich elektrické parametry, pronikneš do tajů programování PLC. Zajímá tě řízení a ovládání prostřednictvím mikroprocesorů? Naši laboratoř jsme vybavili několika sadami vývojové platformy Arduino s bohatým příslušenstvím. V neposlední řadě se seznámíš také s programováním robota, CNC strojů a mnoho dalšího.

Uplatnění najdeš především v technických funkcích, zejména v provozech s automatizovaným elektronickým řízením a robotikou. Pokud tě učení baví a zvolíš vhodné pokračující studium na vysoké škole, mohl bys v budoucnu tyto systémy také navrhovat, vyvíjet a uvádět do provozu. Chceš-li být svým pánem, založ si vlastní firmu a o zakázky jistě nebude nouze.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Elektronika a elektronické řízení je dnes běžnou součástí všech provozů a bez odborníků to prostě nejde!
  • Naši učitelé odborných předmětů neustále sledují moderní trendy a promítají je do výuky.
  • Vybavení našich odborných učeben je na vysoké technické úrovní.
  • Maturity se bát nemusíš – s námi ji zvládneš bez problémů. Stačí jen chtít se vzdělávat.
  • Na konci 3. ročníku můžeš absolvovat závěrečnou zkoušku a získat výuční list!
  • Školné u nás určitě platit nebudeš!

Co pro mě znamená obor s označením (L+H)?

Že studuješ “dva v jednom”. Na konci třetího ročníku máš možnost složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Elektromechanik pro slaboproudá zařízení. Na konci čtvrtého ročníku pak složíš maturitní zkoušku v oboru Mechanik elektrotechnik. Po čtyřech letech studia máš výuční list a maturitní zkoušku. Tato kombinace je zaměstnavateli velmi vyhledávaná.

Má to nějaký háček?
Nemá. Studuješ maturitní obor i v případě, že závěrečnou zkoušku vůbec nebudeš chtít dělat. Vše je na tvém rozhodnutí.

Dva obory najednou – není to těžší?
Není. Oba obory jsou si natolik podobné, že je právě tato unikátní možnost získat výuční list i maturitní zkoušku možná.

NÁZEV OBORU
Mechanik elektrotechnik

KÓD OBORU
26-41-L/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Digitální technika a mechatronika (L+H)

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou a výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška (3. ročník)
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

Skip to content