Závěrečné zkoušky

Ikona odkaz Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Ikona odkaz Vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání na středních školách závěrečnou zkouškou.

Oznámení o záměru žáka konat závěrečné zkoušky ve stanoveném termínu (VZOR)

Organizační zajištění závěrečných zkoušek (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u praktické závěrečné zkoušky z odborného výcviku – DPI 3. (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u praktické závěrečné zkoušky z odborného výcviku – SZT 3. (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u praktické závěrečné zkoušky z odborného výcviku – SM 3. (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u praktické závěrečné zkoušky z odborného výcviku – MZE 3 | ME, ME 3. (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u praktické závěrečné zkoušky z odborného výcviku – MZE 3 | MZ  (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u ústní závěrečné zkoušky – DPI 3. (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u ústní závěrečné zkoušky – SZT 3. (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u ústní závěrečné zkoušky – SM 3. (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u ústní závěrečné zkoušky – ME 3. (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u ústní závěrečné zkoušky – MZE 3. | ME (červen 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků u ústní závěrečné zkoušky – MZE 3. | MZ (červen 2022)

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky – SM 3. (červen 2022)

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky – EL 3. (červen 2022)

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky – ME 3. (červen 2022)

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky – MZE 3. (červen 2022)

Skip to content