Spolu po COVIDu

Logo edu.cz doučování

Národní plán doučování

Pandemie COVID–19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. 12. 2021.

Poměr přímé pedagogické činnosti a přípravy je v tomto programu určen poměrem 45 minut přímé činnosti na 15 minut přípravy, tedy 3 : 1 ve prospěch přímého doučování žáka.

Kdo potřebuje doučování?

Kritéria pro doučování

Kdo může doučovat?

Organizační a personální zajištění doučování je v kompetenci ředitele školy. S ohledem na skutečnost, že povaha doučování není školským zákonem definována, není definována ani minimální odborná kvalifikace.

V naší škole se doučování chopili plně kvalifikovaní pedagogové všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů:

Odborné předměty strojírenské
Ing. Iveta Mičíková
Ing. Dušan Mikmek

Odborné předměty elektrotechnické
Ing. Petr Bouchala
Ing. Tomáš Daňhel
Ing. Eva Navrátilová
Ing. Dušan Pauček

Všeobecně vzdělávací předměty
Mgr. Vladimíra Holešová
Mgr. Hana Vochtová

Jak komunikovat s žáky a rodiči?

Osmero, aby se z doučování nestalo stigma

Skip to content