Maturitní zkoušky

Dokumenty školy

Organizační zajištění maturitních zkoušek (jaro 2022)

Kalendář maturitních zkoušek (jaro 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků – praktická profilová zkouška z odborných předmětů – ET 4. (jaro 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků – praktická profilová zkouška z odborného výcviku – ME 4. (jaro 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků – praktická profilová zkouška z odborného výcviku – MZ 4. (jaro 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků – praktická profilová zkouška z elektrotechnických měření – EP 2. (jaro 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků – ústní zkouška – ET 4. (jaro 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků – ústní zkouška – ME 4. (jaro 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků – ústní zkouška – MZ 4. (jaro 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků – ústní zkouška – EP 2. (jaro 2022)

Časový harmonogram a pořadí žáků – profilová zkouška z výpočetní techniky –ET 4., ME 4. (jaro 2022)

Maturitní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury (školní rok 2021/2022)

Šablona pro žákovský seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z jazyka českého a literatury

Povinné a nepovinné zkušební předměty společné a profilové části maturitní zkoušky (školní rok 2021/2022)

Seznamy témat k profilové zkoušce – obor ET (rok 2022)

Seznamy témat k profilové zkoušce – obor ME (rok 2022)

Seznamy témat k profilové zkoušce – obor MZ (rok 2022)

Seznamy témat k profilové zkoušce – obor EP (rok 2022)

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky (rok 2022)

Výsledky písemných a praktických profilových zkoušek – třída ET 4. (jaro 2022)

Výsledky písemných a praktických profilových zkoušek – třída ME 4. (jaro 2022)

Výsledky písemných a praktických profilových zkoušek – třída EP 2. (jaro 2022)

Veškeré informace o nové marturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022 naleznete na stránkách https://maturita.cermat.cz

Skip to content