ISIC školám, průkaz ISIC

Co je ISIC?

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a to již více než 65 let!

Naše škola se od dubna 2021 zapojila do projektu ISIC školám. Více informací o tomto průkazu a jeho výhodách naleznete na adrese:
https://www.isic.cz/prukazy/prukaz-isic/
https://www.isic.cz/slevy/

a také v dokumentu Školní průkaz ISIC.

Průkaz ISIC - vzor

Jak si ISIC průkaz objednat?

1. Vyplňte žádost o vystavení průkazu, e-mail uvádějte vždy školní!

  • žádost je možné vyplnit elektronicky a zaslat na milerski@ssph.cz. Žádost vytiskneme a vy ji podepíšete až při focení. Do předmětu e-mailu napište ISIC, své příjmení, jméno a třídu, komunikujte, prosím, výhradně prostřednictvím přiděleného školního e-mailu.
  • formulář lze vyzvednout na sekretariátu školy, vyplnit, podepsat a odevzdat na sekretariát školy

2. Následně vám bude přidělen VS (variabilní symbol) pro uhrazení poplatku 290 Kč, který zašlete na školní účet 3888156/0300, nejpozději do 3 dnů od podání žádosti; do zprávy u platby napište ISIC, své příjmení, jméno a třídu. Variabilní symbol vám bude zaslán obratem, jakmile obdržíme vaší žádost e-mailem nebo osobně.

3. Fotografie bude pořízena ve škole po předchozí domluvě.

Detaily o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Informační povinnost.

Pro aktuální informace k průkazu ISIC se připojte do týmu v MS Teams pomocí následujícího kódu: swb2nni

ISIC průkaz lze objednat pouze v daný termín a je vydáván pouze žákům naší školy!

Skip to content