Aktuality

Provoz školy od 24. května 2021

Dle mimořádného opatření MŠMT bude provoz školy od pondělí 24. května vypadat následovně: na středních školách je umožněna osobní přítomnost všech žáků v teoretickém i praktickém vyučování - tzn. že končí veškeré distanční vzdělávání a veškerá výuka už bude probíhat v...

pokračovat ve čtení

Možnost zpětvzetí zápisového lístku

V souladu s dodatkem k opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám může uchazeč ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání...

pokračovat ve čtení