Akce školy

Zkoušky svářečského kurzu

Ve dnech 12. 1. – 13. 1. 2022 se žákům druhého ročníku oboru Strojní mechanik a Mechanik strojního zařízení podařilo úspěšně zvládnout závěrečné zkoušky svářečského kurzu svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře plynu. Náročné zkoušky...

pokračovat ve čtení

Program styly učení

Již v měsíci říjnu se některé naše třídy zúčastnily programu Styly učení. Letos v lednu jsme mohli opět přivítat PhDr. Sáru Urbančíkovou a Mgr. Alexandru Heczkovou s jejich programem zaměřeným na učení. Žáci ze tříd MZE 2., ME 1. a MZE 1. se během tří vyučovacích...

pokračovat ve čtení

Návštěva partnerské MŠ Radniční

Projekt: OKAP2 P3 MŠ Radniční V pátek 10. prosince 2021 jsme zopakovali v rámci projektu OKAP2 polytechnickou výchovu u dětí v naší partnerské mateřské školce Radniční v Havířově-Městě. Opět pod dohledem našeho zkušeného učitele Tomáše Milerského si děti tentokráte...

pokračovat ve čtení

Návštěva partnerské ZŠ Václavovice

Projekt: OKAP2 P3 ZŠ Václavovice V úterý 7. prosince 2021 jsme navštívili v rámci projektu OKAP2 (polytechnické výchovy) naši partnerskou ZŠ Václavovice. Pod dohledem naších dvou učitelů Tomáše Daňhela a Tomáše Milerského si žáci páté třídy vyzkoušeli poskytnutí první...

pokračovat ve čtení

Poděkování za potravinovou sbírku 2021

Děkujeme všem, kteří se do potravinové sbírky zapojili! Sbírka byla opět určena Azylovému domu pro matky s dětmi v Havířově. V letošním roce jsme, díky vaší ochotě pomoci potřebným, získali úctyhodných 465,60 kg trvanlivých potravin, což je rekordní výsledek. Příští...

pokračovat ve čtení

7. 12. 2021 – Mediální gramotnost

V rámci projektu OKAP II jsme vyjely se třídou MZE 1. do Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Paní lektorka si pro nás připravila velmi zajímavou přednášku o mediální gramotnosti. Svůj výklad doplnila o spoustu praktických ukázek. Už víme, kdo patří mezi...

pokračovat ve čtení

Program Styly učení

Ve spolupráci s pedagogicko–psychologickou poradnou realizujeme pro naše žáky 1. ročníků v maturitních oborech program Styly učení. K čemu je program dobrý? Žáci zjistí, jaký typ paměti mají, jak si lépe naplánovat čas na učení, motivovat je k učení, lépe zvládnout...

pokračovat ve čtení

Basketbalový kroužek

Díky dotaci, kterou nám každoročně poskytuje na vedení sportovních kroužků město Havířov, nabízíme našim žákům sportovní vyžití i mimo vyučování. Jedním z kroužků je také basket… Přijďte si s námi zahrát, stačí zajít za Ing. Navrátilovou, která kroužek vede. Těšíme se...

pokračovat ve čtení

Beseda: Potravinová sbírka

Dne 15. 11. 2021 se na naší škole uskutečnila beseda s ředitelem sociálních služeb Armády spásy v Havířově na téma „pomoc v nouzi“. Mgr. Tomáš Kolondra seznámil žáky s funkcí a činnosti potravinové banky. Povídal si s žáky o nutnosti pomáhat potřebným, zejména matkám...

pokračovat ve čtení
Skip to content