Provoz školy v týdnu 22.–26. března 2021

od | 19. 03. 2021 | Aktuality | 0 komentářů

Žáci, rodiče,
na základě pokynů MŠMT bude provoz školy v tomto týdnu probíhat následovně:

  1. nadále se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách, pokračuje tedy distanční vzdělávání v prostředí MS Teams,
  2. povoleny jsou individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), vždy po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem školy,
  3. povoleno je konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek, tyto budou na naší škole nadále pokračovat, bližší informace obdržíte od třídního učitele,
  4. vstup do školy je povolen pouze z vážných důvodů, nejlépe po předchozí domluvě s dotčeným zaměstnancem školy,
  5. po celou dobu pobytu v budově školy je nutné mít zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou či respirátorem (není možné mít roušku látkovou), dodržovat rozestupy a omývat si ruce desinfekčním prostředkem (k dispozici při vstupu do budovy školy a na všech učebnách).

Nově zavádíme individuální konzultace v rámci praktického vyučování (odborného výcviku) u tříd SM 3. a EL 3.:

  • na základě zjišťování zájmu žáků jsme vytvořili harmonogram konzultací, se kterým byli jednotliví žáci seznámeni,
  • během týdne se vystřídají všichni žáci, kteří o konzultace projevili zájem,
  • vše bude probíhat dle platných nařízení – rozestupy, ochrana nosu a úst, desinfekce, 1 pedagog + 1 žák,
  • u zbytku žáků třídy bude probíhat asynchronní výuka.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání a na zkouškách, všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky.

Formuláře ke stažení:
Čestné prohlášení (VZOR)
Formulář pro cesty mimo okres (VZOR)

Mgr. Simona Daňhel Sudacká
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

5 1 Hlasovat
Hodnocení
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře