Provoz školy v období 1.–21. března 2021

od | 27. 02. 2021 | Aktuality | 0 komentářů

Žáci, rodiče,
na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření (dostupné zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna) bude provoz školy probíhat následovně:

  1. zakazuje se osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách, nadále tedy bude pokračovat distanční vzdělávání v prostředí MS Teams,
  2. povoleny jsou individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), vždy po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem školy,
  3. povoleno je konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek, tyto budou na naší škole pokračovat od pondělí 8. března dle termínů, které určí ředitel školy, bližší informace obdržíte od třídního učitele,
  4. vstup do školy je povolen pouze z vážných důvodů, nejlépe po předchozí domluvě s dotčeným zaměstnancem školy,
  5. po celou dobu pobytu v budově školy je nutné mít zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou či respirátorem (není možné mít roušku látkovou), dodržovat rozestupy a omývat si ruce desinfekčním prostředkem (k dispozici při vstupu do budovy školy a na všech učebnách),
  6. z obecného zákazu pohybu mezi okresy je výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání a na zkouškách, všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky.

Formuláře ke stažení:
Čestné prohlášení (VZOR)
Formulář pro cesty mimo okres (VZOR)


Žáci, rodiče,
přeji nám všem, ať to společně zvládneme, nebudete-li cokoli vědět, obracejte se na své třídní učitele, popř. na sekretariát školy:
Beata Kubatková
553 810 001
sekretariat@ssph.cz

Mgr. Simona Daňhel Sudacká
zástupkyně ředitele

5 2 Hlasy
Hodnocení
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře