Přednáška odborníka z praxe

od | 14. 02. 2021 | Akce školy | 0 komentářů

Současná epidemiologická situace znemožnila našim žákům zúčastnit se spousty zajímavých aktivit, mimo jiné i střetávat se s praxí jednak na firmách, jednak ve škole prostřednictvím aktivit s odborníky z praxe.

Proto jsme v rámci projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání) uspořádali pro naše žáky alespoň on-line přednášku v prostředí MS Teams – Ing. Filip Dýrr z VŠB Technické univerzity Ostrava prezentoval žákům 2. ročníku oboru Mechanik strojů a zařízení odbornou přednášku na téma Hydraulické systémy v praxi. Zajímavou formou seznámil naše mechaniky se základními částmi hydraulických obvodů a následným využitím hydrauliky v praxi.

Ing. Dýrr v průběhu přednášky prezentoval žákům také možnosti studia technicky zaměřených oborů na VŠB Technické univerzitě Ostrava.

Přednáška byla velmi zajímavá a to nejen pro žáky, ale i pro zúčastněné pedagogické pracovníky.

Roman Bystroň
vedoucí učitel OV 

5 1 Hlasovat
Hodnocení
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře