Komisionální opravné a náhradní zkoušky za 1. pololetí školního roku 2020/2021 u závěrečných ročníků

od | 07. 02. 2021 | Aktuality | 0 komentářů

Dle Opatření obecné povahy MŠMT č. j.: MSMT-3258/2021-1 a č. j.: MSMT-3267/2021-1, které řeší problematiku konání maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021, dochází k následujícím úpravám (tyto se týkají závěrečných ročníků – tedy tříd ME 4., ET 4., EP 2., SM 3., EL 3.):

  • Žák může konat maturitní nebo závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Aby žák prospěl, musí být ze všech předmětů hodnocen a zároveň nesmí mít z žádného předmětu nedostatečnou.
  • Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky. Opravná a náhradní zkouška je komisionální.
  • Zkoušky budou na teoretickém vyučování probíhat v období od 15. února do 31. března 2021, každý žák bude o přesném termínu a čase zkoušky informován třídním učitelem.
  • Zkoušky budou probíhat prezenčně v budově školy, každý žák si s sebou přinese psací a rýsovací potřeby, kalkulátor (dle povahy předmětu), popř. další pomůcky či vypracované úlohy dle pokynů jednotlivých vyučujících.

Plné znění obou opatření obecné povahy naleznete zde: https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

Mgr. Simona Daňhel Sudacká
zástupkyně ředitele

5 1 Hlasovat
Hodnocení
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře