Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu

Větrné elektrárny

Evropská unie si stanovila do roku 2020 jasný cíl – 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů. V současné době a v dalších letech se podíl energie z obnovitelných zdrojů (vodní, větrné, fotovoltaické elektrárny a biomasa) zvyšuje. A elektromobily, elektrokola a další “elektro-hejblátka”? Ty už jsou běžnou součástí našeho života.

Elektrotechnické vzdělání s profilací od 3. ročníku na alternativní zdroje energie a elektromobilitu.

Co budeš umět?

Zvládneš základní elektrotechnické výpočty, měřit všechny elektrotechnické veličiny, detailně porozumíš jednotlivým principům výroby elektrické energie. A jelikož chceme zachovat přírodu i pro další generace, zaměříš se hlavně na “čistou” výrobu elektrické energie. Prakticky budeš umět navrhnout, sestavit a uvést do provozu fotovoltaický systém, osaháš si model větrné elektrárny, pronikneš do tajů získávání energie z vodíku či biomasy a mnoho dalšího!

Zajímá tě elektromobilita, která v současné době zažívá boom? Porozumíš různým elektrickým pohonům a technickým prostředkům, které jsou běžnou součástí elektromobilů, elektrokol, koloběžek, hoverboardů a podobně.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Lidstvo si začíná uvědomovat význam ekologie a ochrany klimatu. Do technologií na výrobu “čisté” elektrické energie vlády investují nemalé peníze. Bez odborníků s technickými znalostmi to však nejde!
  • Jsme jediná střední škola v širokém okolí, která nabízí toto unikátní zaměření!
  • Naši učitelé odborných předmětů neustále sledují moderní trendy a promítají je do výuky.
  • Vybavení odborných učeben máme na vysoké technické úrovní a dále jej vylepšujeme – vlastníme například model malé větrné elektrárny, sadu střešních fotovoltaických panelů s elektronikou a veškerým příslušenstvím atd.
  • Maturity se bát nemusíš – s námi ji zvládneš bez problémů. Stačí jen chtít se vzdělávat.
  • Vzdělávání neprobíhá jen v lavicích – vědomosti a zkušenosti načerpáš také na různých exkurzích, besedách, soutěžích atd.
  • Školné u nás určitě platit nebudeš!

NÁZEV OBORU
Elektrotechnika

KÓD OBORU
26-41-M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

Skip to content