Elektromechanik domovních a průmyslových instalací

Elektrický rozvaděč

Kam se podíváme, tam se něco staví, přistavuje a rekonstruuje. Sami si dokážeme nalepit kachličky, vyměnit těsnění, vymalovat. Sami zvládneme všechno – až na jediné. Elektroinstalace musí vždycky dělat elektrikář, od elektroměru až po zásuvku a svítidla.

V současné době je studium v tomto oboru podporováno Moravskoslezským krajem formou prospěchového stipendia.
Můžeš získat až 10.000 Kč za školní rok!

Co budeš umět?

Prakticky zvládneš návrh, instalaci, údržbu, opravu a kontrolu elektrických rozvodů a elektrických zařízení. Cizí ti nebude ani měření elektrických veličin a parametrů v elektrické rozvodné síti, na elektrických spotřebičích, elektrických strojích a přístrojích. Ve třetím ročníku tě čeká odborná praxe ve skutečné firmě. Našimi partnery jsou firmy zvučných jmen jako Pegatron, KES, ABB a další. Pokud budeš šikovný, může se klidně stát, že o tebe projeví zájem po absolvování studia na naší škole.

Uplatní najdeš na mnoha pracovních pozicích, např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, elektromontér, stavební elektrikář, opravář elektrických spotřebičů, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích (průmyslové podniky, obchodní domy, nemocnice, apod.). Uplatníš se též ve sféře živnostenského podnikání. Po ukončení studia máš možnost pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Jelikož elektrické rozvody a spotřebiče jsou nedílnou součástí našeho života, bez kvalitních elektrikářů se prostě neobejdeme.
  • Naši učitelé odborných předmětů neustále sledují moderní trendy a promítají je do výuky.
  • Vybavení našich odborných učeben je na vysoké technické úrovní – disponujeme například tzv. inteligentním domem, kde si vše prakticky natrénuješ.
  • Závěrečné zkoušky se bát nemusíš – s námi ji zvládneš bez problémů. Stačí jen chtít se vzdělávat.
  • Vzdělávání neprobíhá jen v lavicích – vědomosti a zkušenosti načerpáš také na různých exkurzích, besedách, soutěžích atd.
  • Tento obor je podporován Moravskoslezským krajem formou stipendia!
  • Školné u nás určitě platit nebudeš!

NÁZEV OBORU
Elektrikář-silnoproud

KÓD OBORU
26-51-H/02

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elektromechanik domovních a průmyslových instalací

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška

DÉLKA STUDIA
Tříleté studium

Skip to content