Vyhlášení voleb do Školské rady

od | 27. 02. 2023 | Aktuality | 0 komentářů

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/​2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, v platném znění, vyhlašuji volby do Školské rady zřízené při Střední škole polytechnické, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace.

Školská rada má 6 členů, jejichž funkční období bude ukončeno po 3 letech 31. srpna 2023.

Zřizovatel jmenuje třetinu členů, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků či zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel členem školské rady být nemůže. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.

Volby proběhnou 18. dubna 2023, a to formou volebního lístku vhozeného do volební urny umístěné na vrátnici školy nebo elektronickým hlasováním prostřednictvím webového rozhraní.

PŘÍLOHY:
Volební pravidla
Jmenování volební komise

Havířov, 27. února 2023

Ing. Vladislav Walach
ředitel

5 2 Hlasy
Hodnocení

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content