Beseda k potravinové sbírce

od | 22. 11. 2022 | Akce školy | 0 komentářů

Jak už jis­tě víte, zapo­ju­je­me se kaž­dým rokem do potra­vi­no­vé sbír­ky. A také kaž­dým rokem v rám­ci této akce vítá­me u nás zástup­ce Armá­dy spá­sy na malé bese­dě — letos při­šel pan ředi­tel Ing. Marek Bla­hut a poví­dal si s žáky 1. ročníků.
A o čem?
O tom, jak se poda­ří člo­vě­ku spad­nout až “na úpl­né dno”, jak může­me těm­to lidem pomo­ci, co je poslá­ním azy­lo­vé­ho domu, k čemu je potra­vi­no­vá sbír­ka… a nechy­bě­ly ani pří­běhy lidí se šťast­ným koncem.👍🌞
0 0 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content