MK ve florbalu chlapců SŠ

od | 17. 11. 2022 | Akce školy | 0 komentářů

Udá­lost:
Flor­ba­lo­vý tur­naj chlap­ců SŠ

Dne:
11. 11. 2022 (Měst­ská hala v Havířově)

Počet stu­den­tů: 14
(Plhal, Iva­no­vič, Stel­mach, Vávrů, Cebák, Kro­ček, Vrá­na, Ščer­ba, Zářec­ký, Pawlas, Palosz, Džu­ri­na, Drö­gsler, Seles.

Cel­ko­vé umís­tě­ní: 4
(bram­bo­ro­vá) ze sedmi

5 1 Hla­so­vat
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content