18. 11. 2022 — Jídelna i bufet mají zavřeno!

od | 15. 11. 2022 | Aktuality | 0 komentářů

Váže­ní rodi­če, žáci,
z mimo­řád­ných pro­voz­ně-tech­nic­kých důvo­dů se v pátek 18. lis­to­pa­du v naší škol­ní jídel­ně neva­ří. Všem žákům bude na ten­to den auto­ma­tic­ky odhlá­še­na stra­va. Škol­ní bufet bude ten­to den rov­něž uzavřen.

Vel­mi se omlou­vá­me za nepří­jem­nost, kte­rou jsme tím­to způ­so­bi­li, a těší­me se zase na pon­dě­lí 21. lis­to­pa­du “v novém”.

vede­ní školy

0 0 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content