Prezentovali jsme se na Trhu vzdělávání a uplatnění 2022 v Třinci

od | 20. 09. 2022 | Akce školy | 0 komentářů

Dnes jsme sba­li­li svo­je hej­blát­ka, dobrou nála­du a jeli jsme do Třin­ce na Trh vzdě­lá­vá­ní 2022 uká­zat všem poten­ci­ál­ním ucha­ze­čům o stu­di­um na naší ško­le co v nás je. A že toho máme oprav­du dost co nabíd­nout. Spe­ci­a­li­zu­je­me se na stro­jí­ren­ské a elek­tro­tech­nic­ké obo­ry vzdě­lá­ní a jsme v tom oprav­du dobří.

Nevě­ří­te?

Pří­jd­te se na nás podí­vat, a tře­ba s námi i podis­ku­to­vat, na dal­ší Trhy vzdě­lá­vá­ní. Urči­tě se uvi­dí­me i na těch­to místech:

22. 9. 2022 ve Frýd­ku míst­ku
3. 11. 2022 v Haví­řo­vě
9. 11. 2022 v Kar­vi­né
23. 11. 2022 v Orlové

Podrob­něj­ší infor­ma­ce najde­te v aktu­a­li­tě:
https://​www​.ssph​.cz/​7​2​0​5​/​v​e​l​e​t​r​h​y​-​a​-​v​y​s​t​a​v​y​-​s​k​o​l​-​v​-​m​o​r​a​v​s​k​o​s​l​e​z​s​k​e​m​-​k​r​a​j​i​-​v​-​r​o​c​e​-​2​022

5 2 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content