Branná soutěž Wolfram 2022

od | 13. 09. 2022 | Akce školy | 0 komentářů

Chlap­ci ze tří­dy ET 3. úspěš­ně repre­zen­to­va­li naši ško­lu ve vojen­ském výcvi­ko­vém pro­sto­ru Liba­vá, kde pro­běh­lo finá­lo­vé kolo bran­né sou­tě­že Wolfram, kte­rou pořá­da­lo Kraj­ské vojen­ské veli­tel­ství Ostrava.

Branná soutěž Wolfram 2022
5 1 Hla­so­vat
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content