Veletrhy a výstavy škol v Moravskoslezském kraji v roce 2022

od | 08. 09. 2022 | Aktuality | 0 komentářů

Už se na vás těší­me na Bur­zách škol! Urči­tě se uvi­dí­me v Třin­ci, ve Frýd­ku-Míst­ku, v Kar­vi­né a v Orlo­vé a roz­hod­ně v našem krás­ném HAVÍŘOVĚ na Slávii.

Přijď­te za námi, urči­tě bude na co kou­kat a na co se ptát! 🙂

Veletrhy a výstavy škol v Moravskoslezském kraji v roce 2022

měs­to

název

mís­to

datum

čas

Brun­tál

ARTIFEX – veletrh střed­ních škol a zaměstnanosti

SPŠ a OA Bruntál

24. 11. 2022

09:00 16:00 hod.

Frý­dek-Mís­tek

Trh vzdě­lá­vá­ní a uplat­ně­ní 2022

Hala Polár­ka Frýdek-Místek

22. 9. 2022

10:00 – 16:00 hod.

Tři­nec

Trh vzdě­lá­vá­ní a uplat­ně­ní 2022

Hala STaRS Třinec

20. 9. 2022

10:00 – 16:00 hod.

Kar­vi­ná

Vol­ba povo­lá­ní 2022

Obec­ní dům Druž­ba Karviná

09. 11. 2022

10:00 – 17:00 hod.

Orlo­vá

Vol­ba povo­lá­ní 2022

Dům kul­tu­ry měs­ta Orlové

23. 11. 2022

10:00 – 16:00 hod.

Haví­řov

Vol­ba povo­lá­ní 2022

Spor­tov­ní hala Slá­vie Havířov

03. 11. 2022

09:00 – 17:00 hod.

Nový Jičín

GEMMA 2022

Ško­lí­cí a vzdě­lá­va­cí zaří­ze­ní Varroc Lighting Sys­tems, s.r.o., Nový Jičín

19. 10. 2022
20. 10. 2022

12:00 – 17:00 hod.
09:00 – 16:00 hod.

Opa­va

Veletrh povo­lá­ní Opa­va
www​.veletrh​po​vo​la​ni​.cz

Více­ú­če­lo­vá hala Opava

05. 10. 2022
06. 10. 2022

09:00 – 18:00 hod.
09:00 – 18:00 hod.

Ost­ra­va

Stu­dent a Job — Veletrh škol, vzdě­lá­vá­ní a pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí
https://​www​.stu​den​ta​job​.cz

Čer­ná lou­ka Ostrava

25. 11. 2022
26. 11. 2022

09:00 – 18:00 hod.
09:00 – 18:00 hod.

3 2 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content