Podívejte se s námi na Události v regionech České televize – Skončil školní rok

od | 01. 07. 2022 | Aktuality | 0 komentářů

Ve čtvr­tek 30. červ­na 2022 nás pocti­la svou návště­vou Čes­ká tele­vi­ze. Natá­če­la do své­ho pra­vi­del­né­ho pořa­du Udá­los­ti v regi­o­nech (Ost­ra­va) spot týka­jí­cí se ukon­če­ní škol­ní­ho roku 2021/​2022. Zají­ma­li se pře­de­vším o prů­běh toho­to spe­ci­fic­ké­ho škol­ní­ho roku a také o pokus­né ově­řo­vá­ní kom­bi­no­va­né­ho vzdě­lá­vá­ní, kte­ré na naší ško­le pro­bí­há. Zábě­ry z naší ško­ly může­te vidět v časo­vém úseku 1:22 – 2:02 minut 🙂

5 2 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content