Exkurze do depa kolejových vozidel v Bohumíně

od | 16. 06. 2022 | Akce školy | 0 komentářů

Ve stře­du 15. 6. 2022 jsme v rám­ci pro­jek­tu OKAP II. vyra­zi­li do depa kole­jo­vých vozi­del v Bohumí­ně. Nad­šen­cům do vláč­ků muse­lo zaple­sat srdíč­ko! Moh­li jsme si pro­hled­nout loko­mo­ti­vy i vagón­ky ze všech stran, usa­dit se v kabi­ně jako stroj­ve­dou­cí a samo­zřej­mě se ptát na vše, co sou­vi­sí s pro­vo­zem a údrž­bou těch­to kra­sav­ců na železnici.

Úžas­ná exkur­ze, za rok si dáme urči­tě repe­te! Děku­je­me per­so­ná­lu DKV Bohumín za pří­jem­ně strá­ve­ný čas.

Logo projektu OKAP I.
5 2 Hla­sy
Hod­no­ce­ní
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content