U příležitosti dne učitelů byli ocenění výjimeční pedagogové z regionu

od | 29. 03. 2022 | Aktuality | 0 komentářů

Jsme veli­ce hrdi na to, že mezi dva­cít­kou oce­ně­ných peda­go­gů z naše­ho regi­o­nu se nachá­zí také náš peda­gog – ředi­tel ško­ly, pan Ing. Vla­di­slav Walach.

Bla­ho­pře­je­me!

5 3 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content